IT

IT obrazovanje u Srbiji

Vreme upisa na fakultete i više škole neumitno se bliži i nova generacija budućih studenata nalazi se pred izborom profesionalnog usemerenja. Informacione tehnologije već duži niz godina predstavljaju privlačan izbor za studente širom sveta jer se nakon završenog školovanje relativno lako nalazi posao i uglavnom je reč o radnim mestima koja nude više nego solidne uslove…

Sagovornik:
prof. Dr Valentin Kuleto, direktor, Visoka škola strukovnih studija za IT

Leave a Reply