IT

SAGA nudi IT obuku za mikro preduzeća

Preduzeće Saga je postala sertifikovan centar za održavanje MAP (Micro-enterprise Acceleration Program) kurseva, koji su namenjeni mikro preduzećima, odnosno firmama sa do deset zaposlenih – što čini većinu u Srbiji. Ono što se na ovaj kurs izdvaja od ostalih je što preduzetnike uči zašto, kako i kada u poslovanju upotrebljavati određeni softver, sa konkretnim primerima.

Pristup i način predavanja je drugačiji od klasičnih i kreće od problema kao početne tačke, koji se ne rešava korišćenjem visokih tehnologija, već pomoću široko rasprostranjenih Microsoft Office programa, čime se ukazuje na prednost korišćenja računara i određenog tipa programa. Iako se radi sa MS Office programima, skreće se pažnja da oni nisu jedini programi koji se mogu naći na tržištu. Polaznici kursa se podstiču da sami razmišljaju i prevaziđu eventualni strah prema računarima i da baš uz pomoć njih (računara) reše tekuće poslove.

Ceo program ima pet tematskih modula: menadžment i operacije, finansije, komunikacije, marketing i upravljanje tehnologijom, a svaki od ovih modula može da bude posebna tema predavanja. Među Saginim predavačima se nalaze i iskusni profesori sa višegodišnjim iskustvom. Interakcija sa polaznicima kursa je non-stop tokom predavanja: od polaznika se traži da daju ideje za rešavanje postavljenih problema, a zatim sledi demonstracija tehnologije, gde im se pokazuje rešenje i na koji način ono može da pomogne. Na kraju je diskusija o predstavljenom rešenju.
Istraživanje koje je sprovedeno pre razvoja MAP programa je pokazalo da mnogi preduzetnici koriste računare za lične potrebe (obrada teksta, e-mail, internet…), ali ne i u svrhu unapređenja poslovanja. Ovo nije tipičan kurs za veštine kao što su računovodstvo ili marketing, niti je cilj da se nauči korišćenje određenog softvera ili hardvera, već da se polaznicima pruže saznanja kako da pomoću informaciono-komunikacionih tehnologija reše poslovne zadatke koje imaju u svom radu. To se čini prikazom situacija i primera iz stvarnog života, uz intenzivnu praktičnu obuku. Polaznicima na kursu se demonstrira niz IT rešenja koja im omogućavaju da sami donose odluke za potrebna unapređenja poslovanja.

Mikro preduzeća su izuzetno veliki potencijal – to su firme koje uglavnom rastu i predstavljaju potencijal za zapošljavanje novih radnika. Primarni cilj obuke je da se unapredi poslovanje, poveća produktivnost i korišćenje ICT usluga, a sekundarni da im pruži priliku da sami procene svoje potrebe za dalje obučavanje i investiranje u ICT.

Polaznici ovog kursa su preduzetnici starosti od 25 do 55 godina koji vode preduzeća do deset zaposlenih.
Od 2005. godine, programu se priključilo više od 50 neprofitnih, profitnih i obrazovnih organizacija iz 23 zemlje u Evropi, Aziji i Africi, a obučeno je više od 20.000 preduzetnika.

Leave a Reply