IT

IT sektor u Srbiji zaostaje pet puta u odnosu na Sloveniju

Ulaganja u računarsku opremu, softver i usluge u Srbiji su na nivou od 62 evra po stanovniku godišnje, što je pet puta manje nego u Sloveniji i 3,5 puta manje nego u Mađarskoj

Tržište informacionih tehnologija u Srbiji ove godine će porasti za 23,7 odsto na 569 miliona evra, procenio je analitičar Milovan Matijević. U narednim godinama očekuje se snažan rast, naveo je Matijević i dodao da bi tržište informacionih tehnologija u Srbiji, prema predviđanjima analitičarske kuće “Mineko”, 2009. godine trebalo da poraste za 18,8 odsto na 676 miliona evra.

Na okruglom stolu o upotrebi informacionih tehnologija u Srbiji, Matijević je rekao da će ako se ostvari rast IT tržišta od 25 odsto godišnje, Srbija do 2012. godine utrostručiti potrošnju na informacione tehnologije. Ipak i tada će ulaganja u kompjutersku opremu, programe i usluge biti pet puta manja nego u EU i celoj zapadnoj Evropi.

Predsednik Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije Jovan Radunović kazao je da u Srbiji treba razvijati usluge koje se dobijaju preko interneta da bi se tržište dalje razvijalo.

Nedostatak infrastrukture i platežna moć građana mogu i dalje da budu ograničenje za razvoj tržišta u Srbiji, ali je Srbija, kako je naveo Radunović “dovoljno prešla tu stepenicu razvoja” i sada je potrebno razvijati usluge.

Direktor Ratela Milan Janković kazao je da bi u edukaciju o mogućnostima koje nude informacione tehnologije i u razvoj usluga trebalo da se uključe i država i drugi faktori jer će građani samo ukoliko budu imali znanja i motivacije biti spremni da ulažu u opremu i usluge.

Leave a Reply