IT

IT strategija za Beograd

Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Beograda je na današnjoj sednici jednoglasno podržalo kandidaturu Milivoja Miletića, direktora Sektora industrije i poljoprivrede Privredne komore Srbije, za predsednika privredne Komore Beograda. Na sednici je predstavljen program kandidata sa Strategijom razvoja komore u narednom periodu.

Tematski deo sednice je bio posvećen objedinjavanju postojećih informacionih rešenja institucija i javnih preduzeća u okviru grada Beograda.

 

Prisutni su informisani o prethodnim aktivnostima Odbora i saradnji sa institucijama Skupštine grada Beograda, kao i o planovima uključivanja članova Komore u donošenje značajnih IT odluka Grada.

IT strategija za Beograd mora obuhvatiti automatizaciju poslovnih procesa, e-Upravu, konsolidaciju infrastrukture i servisa kao i izradu jedinstvenog sistema označavanja (šifarskog sistema).

Leave a Reply