E-servisi · IT

IT tehologije moraju biti dostupne i gluvima

Država ne sme da dozvoli da gluvi nemaju dostupnost informacija

U vremenu kada su informacije dostupne svima putem informacionih tehnologija, mi kao država ne smemo dozvoliti da određena populacija nema nikakvu dostupnost informacija, izjavila je za državni sekretar Ministarstva trgovine i telekomunikacija Tatjana Matić.

Govoreći o portalu „Čujemo vas“, čiji projekat je podržalo Ministarstvo trgovine i telekomunikacija, Matić je rekla da je za Ministarstvo važno da preko informacija koje se objavljuju oseti puls populacije gluvih, šta oni smatraju da je najvažnije i najbitnije za njihovo svakodnevno funkcionisanje.

matic

Za intergaciju gluvih u društvo bitno je kako oni vide korake koje država treba da preduzme i kako vide realnost u kojoj se nalaze, rekla je Matić i dodala da preko portala „Čujemo vas“ očekuje povratne informacije od gluve populacije, kao i informacije na koji način informaciono komunikacione tehnologije mogu da olakšaju život i omuguće što bržu i bolju integraciju u društvo.

„Komuniciramo sa ljudima na različitim delovima planete, sveta, a imamo problem da ljudi koji žive u našoj najbližoj okolini nemaju mogućnost informisanja. Mislimo da to nije dobro za nas i za državu“, istakla je državna sekretarka.

Ministarstvo telekomunikacija je upoznato sa Nacrtom zakona o upotrebi znakovnog jezika, jer je naš ministar Rasim Ljajić bio ministar rada od 2007. do 2012. godine. Zakon je proizvod jednog projekta – tumač znakovnog jezika, koje je on i tadašnje ministarstvo podržalo. Ispostavilo se da je to odlična praksa i na osnovu povratnih informacija došli smo do zaključka da je potrebno uraditi zakon.

Mi kao država smo u obavezni da prepoznajemo akcije pojedinaca i udruženja i da im pružamo podršku da zažive i budu održivi i to je jedan od razloga što smo finansirali ovaj projekat, objasnila je Matić. Od ukupno 125 organizacija koje su aplicirale na prvom javnom konkursu Ministarstva trgovine i telekomunikacija, oko 20 odsto projekata bilo je namenjeno unapređenju položaja osoba sa invaliditetom korišćenjem komunikaciono-informacionih tehnologija.

Od toga broja, Ministarstvo je sa 9 miliona i 700 hiljada dinara finansiralo 11 projekata, od kojih se tri direktno odnose na unapređenje položaja gluvih i nagluvih, rekla je Matić.Ona je dodala da je resorno ministarstvo, po prvi put, uvelo praksu da poziva organizacija i udruženja koja se bave unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom da učestvuju na konkursima i istakla da je to jedan veliki korak napred kako u razvoju društva tako i u sticanju novih znanja i iskustva koja će nam pomoći kod razvoja novih informaciono komunikacionih tehnologija u praksi.

Leave a Reply