IT

IT tržište Crne Gore u 2007. godini

IT tržište u Crnoj Gori poraslo je za 42.2% u 2007. godini i dostiglo vrednost od $79.01 miliona dolara, prema istraživanju kompanije IDC (prvi put rađeno za Crnu Goru). Mereno u lokalnoj valuti, godišnji rast iznosio je 30.4%. Crnogorska IT potrošnja porasla je dinamično, naspram niske bazne godine, zahvaljujući velikoj potrošnji državnog i telekomunikacionog sektora i širenju potreba domaćnstava. Strane direktne investicije koncentrisane su na nekretnine i utiču na ubrzani razvoj turizma. Bankarski sektor je takođe odigrao značajnu ulogu u porastu IT tržišta u 2007. godini.

“Digitaizacija u Vladi Crne Gore započela je u 2007. godini i planirano je da u sledećih pet godina bude pokretačka snaga lokalnog IT tržišta, direktno i indirektno”, kaže Atila Madai, Country Manager IDC-a za Srbiju i Crnu Goru.”Rast u broju ADSL korisnika (trećina stanovništva), kao i brojne VoIP dozvole i širenje bežičnog interneta podstaknuće smanjenje cena na tržištu i povećati dostupnost interneta. Treba imati u vidu da je Crna Gora u vrhu evropske privrede u tranziciji sa velikim prilivom stranih direktnih investicija i da je to dodatno pokretalo tržište u 2007. godini.”

Najdinamičniji rast u 2007. godini od 90.2% imao je segment softvera, ali i pored toga čini samo 11.3% ukupnog IT tržišta. Hardver čini 78.2% i idalje predstavlja najveći segment IT tržišta. IT usluge čine preostalih 10.4% ukupne IT potrošnje u zemlji.

“Udeo hardvera u ukupnoj IT potrošnji u zemlji odražava činjenicu da je Crna Gora još uvek u osnovnoj fazi, infrastrukturne izgradnje, razvoja IT-a”, navodi Madai.

IDC očekuje prosečni godišnji rast Crnogorskog IT tržišta od 13.8% tokom sledećih pet godinna. IT potrošnja dostićiće vrednost od $150.51 miliona dolara u 2012. godini, procenjuje IDC.

IDC-va studija “Montenegro IT Market 2008-2012 Forecast and 2007 Vendor Shares (IDC #ESQ12Q)” predstavlja IT tržište Crne Gore i prognozu totalne IT potrošnje prema tehnologijama do 2012 godine. Studija sadrži veličinu tržišta, tržišni udeo kompanija i predviđen rast vrednosti hardvera, softvera i IT usluga.

Leave a Reply