IT

Izašla knjiga Adobe Photoshop CS6

Ovih dana u prodaji će se naći još jedna od knjiga u CET-ovoj paleti izdanja, reč je o Adobe Photoshop CS6 Učionici u knjizi + DVD. Knjiga je namenjena kako početnicima tako i naprednim korisnicima, kojima su prezentovani svi noviteti CS6 verzije ovog popularnog grafičkog paketa.

U 14 lekcija naučićete sve: od komponovanja slika u umetničke montaže, do obrade digitalnih fotografija iz aparata i pravljenja animacija za veb. Svođenjem sadržaja prethodnih izdanja došlo se do dinamičnog praktičnog kursa u kome ćete kroz sažete, zanimljive i sveobuhvatne vežbe savladati osnove Photoshopa i naučiti da koristite brojne nove mogućnosti verzije CS6.

Ova knjiga sadrži DVD-ROM sa datotekama neophodnim za praćenje lekcija, slike u boji, kao i skoro 2 sata video materijala u vidu obuke.

Leave a Reply