IT

Izrađena studija “Mogućnosti iskorišćenja digitalne dividende u Republici Srbiji”

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija je izradilo studiju pod nazivom Mogućnosti iskorišćenja digitalne dividende u Republici Srbiji.

Studija obuhvata osnovne karakteristike RS u oblasti elektronskih komunikacija, pregled razvoja digitalne televizije i mobilnih širokopojasnih sistema sa posebnim osvrtom na interese i potrebe korisnika i pružaoca audiovizuelnih i mobilnih elektronskih komunikacionih usluga, kao i preporuke koje se odnose na korišćenje ovog dela spektra u RS. Takođe, ova studija sadrži i osnovne podatke o iskorišćenju digitalne dividende u evropskim državama, a naročito o načinu na koji je digitalna dividenda dodeljena i finansijskim sredstvima koja su dobijena od prodaje ovog dela radio-frekvencijskog spektra.

mtt

Digitalna dividenda je deo radio-frekvencijskog spektra koji se oslobađa po prelasku na digitalno emitovanje televizijskog programa. Ovaj deo spektra ima izuzetan potencijal za iskorišćenje od strane širokopojasnih sistema. Nakon završeta procesa digitalizacije, digitalna dividenda će putem javnog tendera biti data na korišćenje mobilnim telekomunikacionim operatorima.

Korišćenjem digitalne dividende za mobilni širokopojasni pristup omogućiće se građanima u ruralnim područjima pristup Internetu, dok se za korisnike mobilnog Interneta u urbanim područjima pruža mogućnost bržeg interneta. Na ovaj način, građanima se obezbeđuje pristup informacijama i sadržaju bilo kada, bilo gde i na bilo kom uređaju.

Prema različitim studijama koje su sprovedene u prethodnim godinama u svetu, utvrđeno je da povećanje broja priključaka širokopojasnog pristupa internetu direktno utiče na povećanje bruto društvenog proizvoda. Osim toga, činjenica da BDP i zapošljavanje paralelno rastu, ukazuje na to da širokopojasni pristup ima značajan uticaj na porast poslovanja i generiše stabilan ekonomski razvoj.

Studija o mogućnostima iskorišćenja digitalne dividende u Republici Srbiji

2 thoughts on “Izrađena studija “Mogućnosti iskorišćenja digitalne dividende u Republici Srbiji”

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Pazljivo sam procitao ovaj dokument, ali nisam shvatio zasto je on nazvan studija, sta je njen predmet i svrha, niti sam shvatio njenu strukturu: uocavanje problema, postavljanje hipoteze, proveravanje hipoteze i resavanje problema, kao i prakticnu primenu dobijenog resenja.

    U konkretnom slucaju jedan od uocenih problema je sledeci. Prema Uredbi o utvrdjivanju Plana namene radiofrekvencijskog spetra, tj.tabelarnom prikazu Plana namene radio-frekvencijskih opsega (http://www.ratel.rs/upload/documents/Plan_namene/Plan-namene-tabele.pdf), radio-frekvencijski opseg 790-862 MHz namenjen je na primarnoj osnovi kako za RADIO-DIFUZNU SLUZBU (SRB33, SRB34), tako i za FIKSNU i MOBILNU RADIO-SLUZBU, izuzev za vazduhoplovnu mobilnu radio-slubu (5.316, 5.316B, 5.317A). Nacionane note, kao i note iz medjunarodnog Pravilnika o radio-komunikacijama relevantne za Plan namene date su u prvom delu Planu namene radio-frekvencijskih opsega (http://www.ratel.rs/upload/documents/Plan_namene/Plan_namene-sl_glasnik.pdf). Nisam video ili sam prevideo resenje ovog problema, uklucujuci komentare o notama.

  2. Аца

    Важно је да они нама опет уведу ТВ претплату. Ах, да, заборавио сам. Па ни ову постојећу нису укинули.

Leave a Reply