IT

Izvestaj EU o razvoju informacionog društva u Srbiji

U Izveštaju EU o stanju razvoja informacionog društva u Srbiji konstatuje se da su ostvareni samo ograničeni i skromni početni rezultati. Smatra se da je dobro što je formirano Ministarstvo za telekomunikacije i infirmaciono društvo i što se RATEL osposobio za operativmo funkcionisanje.

Najuspešniji razvoj je ostvaren u razvoju mobilne telefonije. Situaciji u fiksnoj telefoniji je nepromenjena. Nema napredka ni u politici razvoja univerzalnog servisa. Stopa razvoja Interneta ostaje i dalje niska. Primena usvojene legislative je ograničena sposobnostima administracije da je primeni. Ministarstvo za telekomunoikacije i informaciono društvo je stavilo naglasak na usvajanje zakona o: elektronskoj upravi, elektronskoj trgovini i zaštiti podataka o ličnosti.

Tačka 4.2.6.

Ograničen napredak je ostvaren u oblasti informacionog društva i medija.

Kada su u pitanju elektronske komunikacije i informacione tehnologije, novo Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo osnovano je u maju 2007. godine. Regulatorna uprava za oblast telekomunikacija (RATEL) sada je potpuno funkcionalna i aktivna. Za sada, ona se uglavnom bavi tehničkim pitanjima, s obzirom da joj nedostaju konkretne regulatorne veštine i dovoljan institucionalni kapacitet da bi se brinula o pitanjima tržišta na zadovoljavajući i nezavisan način.

Strategiju za razvoj komunikacija u Republici Srbiji 2006-2010. godine Vlada je usvojila u novembru 2006. godine. Međutim, ciljevi Strategije i Akcioni plan nisu predvideli bilo kakve rokove za svoje ostvarivanje. To znači da još nema osnova za ulazak alternativnih operatora, s obzirom da ostaje nejasno kada će biti uvedene neophodne zaštitne mere. Stoga će situacija, posebno na fiksnom tržištu, ostati umnogome nepromenjena, što je nepovoljno za operatore koji tek ulaze. Pored toga, nije evidentiran napredak u tarifnom uravnotežavanju i usvajanju univerzalne politike usluga. Alternativnim provajderima Internet usluga teško je da započnu posao. Stopa širenja upotrebe Interneta u zemlji i dalje je na niskom nivou.

Bilo je izvesnih pozitivnih događanja na tržištu mobilne telefonije, sa ulaskom dva nova operatora tokom perioda izveštavanja. Oba operatora su funkcionalna i imaju sopstvene mreže ili su zaključili sporazum o komercijalnom romingu za vreme uhodavanja mreže. Ipak, postoji prostor za poboljšanje, u smislu regulatornih uslova i razvoja tržišta. Pored ovih otvorenih pitanja koja treba rešiti, kao što je potreba za uravnoteženjem tarife i potreba da se uvedu neophodne mere za zaštitu konkurencije, takođe postoji i potreba da se razviju troškovnici kako bi se uspostavile međumrežne tarife orijentisane ka ceni.

U uopštenom smislu, sprovođenje zakonodavstva je i dalje u početnoj fazi i zavisi od administrativnih kapaciteta i stepena stručnosti relevantnih institucija, koje moraju da budu ojačane. Administrativni kapacitet u sektoru telekomunikacija i informacionog društva i dalje je slab. Nedostatak konkretne stručnosti i administrativnog kapaciteta regulatornih tela mora da se unapredi, kako bi se podigao stepen stručnosti.

U oblasti usluga informacionog društva, novo Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo dodelilo je prioritet ubrzanju ispunjavanja zakonodavnog plana. Srbija tek treba da usvoji nove zakone o informacionom društvu koji će pokrivati elektronsku vladu, elektronsku trgovinu i zaštitu ličnih podataka. Uloga informacionih tehnologija u komunikaciji i uslugama vlade prema građanima (elektronska vlada) trenutno je ograničena. U ovoj oblasti Srbija je umereno napredovala.

Na polju audio-vizuelne politike, Srbija još nije potpisala Evropsku konvenciju o prekograničnoj televiziji. Situacija sa Agencijom za radiodifuziju i dalje daje povoda za zabrinutost. Dodeljivanje nacionalnih frekvencija u 2006. još je kontroverzno i dovodi u pitanje transparentnost i odgovornost. Brojne odluke su osporene pred sudovima. Dodeljivanje regionalnih i lokalnih frekvencija je u toku, a postoje brojne nerešene žalbe. Odluka koju je Agencija za radiodifuziju donela, a kojom se RTS obavezuje da intenzivno uživo emituje skupštinske rasprave podstiče zabrinutost u vezi sa mešanjem u uređivačku politiku emitera javnog servisa.

Pripreme u oblasti informacionog društva i medija su u početnoj fazi i potrebni su dodatni napori da bi se dostigli evropski standardi. Kapacitet regulatornih tela još je nedovoljan. Naročitu brigu izaziva audio-vizuelni sektor.

Pomenuti izveštaj EU se može videti na adresi
http://web.uzzpro.sr.gov.yu/kzpeu/dokumenti/godisnji_izvestaj_ek_2007_en.zip

Leave a Reply