Događaji · IT · Telekomunikacije

Izveštaj sa manifestacije ITU Telecom Africa 2008

Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) sa sedištem u Ženevi i Vlada Egipta, organizovali su u Kairu, veliku međunarodnu manifestaciju pod nazivom ”ITU Telecom Africa 2008”, u periodu od 11. do 15. maja 2008., u okviru koje je bila i izložba i forum na temu Informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT).

Ocenjujući ovaj skup kao veoma značajan i sa privrednog i sa političkog aspekta, Vlada Republike Srbije je donela zaključak da na navedenoj međunarodnoj manifestaciji uzme učešće delegacija Republike Srbije na čelu sa ministarkom dr Aleksandrom Smiljanić i članovima delegacije iz istog ministarstva. U sastavu delegacije su bili i predstavnici proizvođača telekomunikacione opreme i softvera i operator iz Republike Srbije (Pupin telekom, Iritel, Certus, Informatika, DMS Group i Telekom Srbija).

Između dva sastanka, ministarka Aleksandra Smiljanić, sa većim delom naše delegacije, na jednom od naša dva štanda (13.05.08.)

ITU Telecom Africa 2008 je imao preko 300 izuzetno važnih učesnika (VIP) iz 92 zemlje, uključujući ministre, generalne direktore, predstavnike regulatora i 120 izvršnih direktora kompanija.

Manifestaciju su otvorili predsednik Egipta Nj.E. Hosni Mubarak i premijer Egipta Nj.E. Ahmed Nazif. Na zatvaranju manifestacije i proslavi Svetskog dana telekomunikacija i informacionog društva skupu se obratila i prva dama Egipta, g-đa Suzana Mubarak, osnivač i predsedavajuća Ženskog međunarodnog pokreta za mir i dobitnica posebne ovogodišnje nagrade ITU. Takođe su učestvovali i najviši zvaničnici ITU, na čijem je čelu bio Generalni sekretar dr Hamadun Ture.

Na manifestaciji je učestvovalo 200 izlagača iz 37 zemalja na izložbenom prostoru od 8.200 m2 , uključujući i 6 paviljona. Na Forumu je bilo oko 750 učesnika gde je, u okviru teme Inovativne tehnologije, ministarka dr Aleksandra Smiljanić imala zapaženo izlaganje.

Posle izuzetno zapažene stručne prezentacije na sesiji foruma „Inovativne tehnologije“, jedan od ključnih govornika, ministarka dr A. Smiljanić, učestvuje u diskusiji i odgovara na pitanja prisutnih

Predstavnici naših firmi su imali izuzetno korisne razgovore i pohvalili inicijativu i bezrezervnu podršku ministarstva za njihovo učestvovanje na ovoj manifestaciji, kao i izuzetnu pomoć ambasadora Srbije u Egiptu, Dejana Vasiljevića.

Tokom trajanja ove manifestacije, predstavnici srpskih firmi imali su odvojene razgovore sa Aleksom Šalabijem, predsednikom Mobinil-a, najvećim od tri mobilna operatora u Egiptu, kao i sa Akilom Baširom, predsednikom Telekom Egipat, operatorom fiksne telefonije. Na tim sastancima su prezentovane mogućnosti naših preduzeća u IKT sektoru i potencijali naših softverskih i hardverskih proizvođača i njihov eventualni plasman na tržište Egipta.

Ministarka dr Aleksandra Smiljanić, u poseti našem drugom štandu (13.05.08.)

Zahvaljujući prethodnim pripremama u Beogradu, kada su obavljeni razgovori sa ambasadorima afričkih zemalja u Srbiji, vrlo dobroj saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova (MSP) Srbije, kao i ambasadoru Republike Srbije u Egiptu, ministarka je imala izuzetno plodne susrete sa premijerom Egipta, sa osam ministara afričkih zemalja (Egipta, Gane, Ugande, Kenije, Nigerije i Ruande), nadležnih za telekomunikacije i informaciono društvo, državnim sekretarom Španije za telekomunikacije i informaciono društvo, predsednikom i CEO MOBINIL-a (koji je i član Borda Oraskom-a), kao i sa najvišim zvaničnicima ITU-a.

U razgovoru sa premijerom Nazifom data je puna podrška, sa najvišeg političkog mesta saradnji dveju zemalja u IKT sektoru. Premijer Nazif i ministarka Smiljanić su iskazali zainteresovanost da se egipatske i srpske firme, u navedenom sektoru, povežu, u cilju razmene iskustava i iskorišćavanja prednosti koje dve zemlje u svojim regionima poseduju, imajući u vidu njihov značaj i mogućnost pristupa tržištima okolnih zemalja.

Razgovor sa ministrom za komunikacije i informacione tehnologije, dr Tarekom Kamelom, odnosio se na razmenu iskustava u implementaciji informacionih tehnologija u dvema zemljama. Ministar Kamel je govorio o prednostima priključenja sredozemnih država projektu EUROMED i značaju međusobne saradnje zemalja severnog Mediterana. Istaknut je obostran interes za produbljivanje nekih konkretnih vidova saradnje Srbije i Egipta.

Susret sa ministrom za administrativni raѕvoj Egipta, dr Darvišom, protekao je u znaku iscrpne razmene informacija o dostignućima koje su dve zemlje postigle u oblasti telekomunikacija i informacionog društva. Razgovarano je i o uspostavljanju saradnje dva ministarstva. Posebno je bilo reči o projektima koje obe zemlje razvijaju a tiču se tzv. elektronske vlade, elektronskih potpisa, izrade jedinstvene baze podataka, informatičkog povezivanja različitih ministarstava u vladi i e-javnih nabavki, kao i drugim pitanjima od zajedničkog interesa. Egipatska strana je ispoljila zainteresovanost za obuku njihovih kadrova u Srbiji.

Državni ministar Darviš je predložio da dva ministarstva potpišu memorandum o razumevanju (MOU), kojim bi se regulisao transfer tehnologija i znanja, uz razmenu iskustava i sugerisao da se radi na iznalaženju zajedničkih tema i interesa za saradnju Srbije i Egipta.

U razgovoru sa ministarkom za međunarodnu saradnju, Abulangom, dve strane su saglasile da sektor IKT mora da nađe istaknuto mesto na dnevnom redu sledećeg zasedanja međuvladinog Mešovitog komiteta, koji će u dogledno vreme biti održan u Beogradu. Izražena je zainteresovanost da usaglašen tekst memoranduma bude spreman za potpisivanje pre održavanja MK. Ministarka za međunarodnu saradnju je kopredsednica MK, sa egipatske strane, dok je to na srpskoj strani ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, dr Slobodan Milosavljević.

U okviru tih bilateralnih susreta u obostarno naglašenoj tradicionalnoj prijateljskoj atmosferi, promovisana su naša dostignuća na području IKT-a i izneta zainteresovanost za međusobnu saradnju.

Ministarka dr A. Smiljanić i ministar Kenije za informacije i komunikacije, S. Pogisio, sa svojim saradnicima (15.05.08)

U svim razgovorima ministarke dr Smiljanić, iz Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo Republike Srbije, učestvovali su: pomoćnik ministra, Momčilo Simić i rukovodilac grupe za međunarodnu saradnju i standarde, Branko Berić. Ambasador Dejan Vasiljević i prvi sekretar ambasade, Zoran Jovanović, takođe su učestvovali u pomenutim razgovorima.

Mala uspomena na uspešno završene razgovore dve delegacije na ministarskom nivou. ministarka dr Aleksandra Smiljanić i ministar komunikacija Gane, dr Bendžamin Egri Ntim, sa svojim saradnicima.

Pozdrav dva ministra, posle uspešnih razgovora o budućoj saradnji u oblasti IKT: ministarka dr A. Smiljanić i ministar Nigerije za informacije i komunikacije, Dž. O. Odi (15.05.08.)

Prijateljski razgovori o budućoj saradnji: ministar komunikacija i informacionih i komunikacionih tehnologija Ugande, Ham-Mukasa Mulira, ministarka dr Aleksandra Smiljanić, rukovodilac grupe za međunarodnu saradnju i standarde B. Berić i pomoćnik ministra, M. Simić (12.05.08.)

Ambasador Vasiljević je u čast delegacije iz Srbije, predvođene ministarkom dr Smiljanić, priredio večeru u rezidenciji u Kairu. Na večeri su, pored ostalih, bili državni ministar dr Darviš, generalni sekretar ITU, dr Hamadun Ture, prvi podsekretar u ministarstvu za međunarodnu saradnju Zahja Abu Zeid, Aleks Šalabi predsednik Mobilnil-a i predstavnici drugih ministarstava Egipta.

Na radnom ručku ministarka Smiljanić istakla je važnost standardizacije digitalnog potpisivanja u svim zemljama sveta, u čemu bi ITU trebalo da ima ključnu ulogu jer se bavi i regulativom i standardizacijom. Ovakva standardizacija bi pomogla razvoju bezbednosti na Internetu jer bi se potpisivanjem veb strana uvela odgovornost za objavljene informacije, rekla je Smiljanić. Dosta je u pogledu standardizacije i regulative urađeno, ali su potrebni dodatni napori da se postigne harmonizacija sistema. Ministarka Smiljanić pozvana je da održi uvodno izlaganje na ovu temu na konferenciji ITU Telecom Asia u septembru.

Visoki gosti na večeri u ambasadi Srbije u Kairu, s leva na desno: generalni sekretar ITU, dr H. I. Ture sa suprugom, ministarka, dr A. Smiljanić, ambasador, D. Vasiljević, ministar Egipta za administrativni razvoj, dr A. Darviš, pomoćnik ministra, M. Simić i rukovodilac grupe za međunarodnu saradnju i standarde (12.05.08.)

Saradnja i stalna koordinacija sa MSP je mnogo doprinela ovako uspešnim rezultatima delegacije Srbije. Treba posebno ukazati da je, u sklopu te saradnje, ambasador Republike Srbije u Egiptu Nj.E. Dejan Vasiljević, sa svojim saradnicima, značajno doprineo uspešnosti nastupa naše delegacije na ITU Telecom Africa 2008. kako svojim aktivnostima tokom priprema, tako i tokom same manifestacije.

Leave a Reply