IT

Izvoz opasnog elektronskog otpada u Bugarsku

“BiS Reciklažni centar” iz Pančeva ugovorio je izvoz više od 200 tona opasnog otpada u Sofiju, čiji transport u najsavremeniji reciklažni centar u Evropi počinje u sredu, 21. decembra.

U sredu, 21. decembra, iz reciklažnog dvorišta “BiS Reciklažnog centra”, krenuće put Sofije dva kamiona sa 40 tona opasnog otpada. Reč je o otpadnim katodnim cevima koje su tokom procesa reciklaže izdvojene iz prikupljenog elektronskog i električnog otpada.

To je početak realizacije ugovora koji podrazumeva izvoz više od 200 tona opasnog otpada iz pančevačkog reciklažnog centra za Bugarsku, čiji će potpuni ekološki tretman “BiS Reciklažni centar” platiti 330€ po toni.
Rukovodstvo “BiS Reciklažnog centra” se odlučilo za bugarski “Nadim” jer je ova fabrika trenutno najmodernija u Evropi, obzirom da potpuno zbrinjava sve vrste opasnog otpada. Inače, pogon je podignut pre pet godina uz pomoć sredstava Svetske banke za razvoj, ali u nedostatku reciklažnih sirovina posluje sa svega pet odsto kapaciteta. To je dokaz da u celom balkanskom regionu ekološka svest još uvek nije dostigla evropski nivo, tako da je odluka “BiS Reciklažnog centra” da trajno reše problem opasnog otpada izvozom u Sofiju, u zemlju EU – još značajnija, jer sklanjajući ovu vrstu otpada iz Srbije, “BiS Reciklažni centar” upošljava kapacitete EU.

Prema rečima Nikole Egića, generalnog direktora Kompanije “Božić i sinovi”, u čijem sastavu posluje “BiS Reciklažni centar”, ovaj izvozni kontigent predstavlja

poslovni potez od izuzetnog značaja za Srbiju i to ne samo kada su u pitanju ekološki standardi koje propisuje EU, već i kada je u pitanju ugled Srbije koja ovim dokazuje da i domaća privreda može da posluje po svetskim kriterijumima, kako u strateškom, tako i u finansijskom smislu.

Ipak, domaći recikleri posluju sa određenim poteškoćama pa je utoliko veći izvozni uspeh “BiS Reciklažnog centra”.

Naime, kada je prošle godine Srbija prihvatila evropske direktive i pokazala spremnost da ih primeni u celini, domaći recikleri su uz visoke troškove i velika odricanja uspeli da ispune sve evropske zahteve i standarde poslovanja, ali sa zakašnjenjem od punih deset meseci. Upravo toliko je trajao period adaptacije i preusmeravanja u cilju prilagođavanja novim uslovima. To je dovelo do desetomesečnog zakašnjenja u ispunjavanju propisanih uslova, pa samim tim i za dobijanje sredstava iz Fonda za zaštitu čovekove okoline. A kada su srpski recikleri električnog i elektronskog otpada nedavno ispunili sve evropske zahteve, sačekali su ih drugi problemi. Zbog trenutno kontrolisanijih isplata iz sredstava Fonda, plaćanje operaterima je još jednom prolongirano što će na još neko vreme onemogućiti njihov nesmetani rad.
A razlog uvođenja ekološke takse jeste upravo pokrivanje troškova sakupljanja, transporta i tretmana opasnog otpada u državi ili izvoza ove vrste otpada i tretmana van države, što je BiS Reciklažni centar i učinio ovim izvozom za Bugarsku.
– Svi opasni otpadi su manje-više bezvredni osim otpada koji može da se spaljuje u cilju dobijanja energije, objašnjava Nikola Egić. U svetu, a prošle godine i kod nas, uvedena je ekološka taksa radi što efikasnijeg zbrinjavanja opasnih otpada, odnosno u cilju pokrivanja troškova sakupljanja, prevoza, tretiranja ove vrste otpada u Srbiji ili van naše zemlje. Od države do države, sve ove pobrojane aktivnosti su različito vrednovane. Kod nas je, u cilju administrativnog rasterećenja, propisana jedinstvena vrednost za nadoknadu koja sleduje reciklerima. S obzirom da još uvek ne postoji sistem za sakupljanje, da ne postoje sabirna sakupljačka mesta, s obzirom da trgovci nemaju obavezu da preuzimaju rashodovane elektronske i električne uređaje…, srpski operateri primenjuju nepopularnu aktivnost, aktivnost koja je neprimenljiva u drugim evropskim državama, a to je isplata krajnjem korisniku. Tako imamo apsurdu situaciju da domaći recikleri plaćaju za preuzimanje opasnog otpada kako bi time stimulisali vlasnika otpada, odnosno pravno lice koje generiše ovu vrstu otpada. Na taj način domaći recikleri uspevaju da dođu do neophodnih količina za tretman otpada, što nije slučaj u svetu, rekao je Nikola Egić.
Ovu nelogičnost potvrđuje i matematička argumentacija: na tržištu se donosiocu televizora, dakle vlasniku, plaća od 1.000 do 3.000 dinara. Tri četvrtine televizora čini opasan otpad, a zbrinjavanje opasnog otpada košta oko četrdesetak dinara po kilogramu. Ako je prosečna težina televizora trideset kilograma, onda je težina opasnog otpada koji televizor sadrži oko dvadeset kilograma, odnosno vrednost opasnog otpada jednog tevizora iznosi 800 dinara (20kg x 40 din.). Dakle, 3.000 dinara za donosioca televizora plus 800 dinara za tretman opasnog otpada – to je skoro 4.000 dinara troška koji ide iz kase operatera. Toliko operatera košta jedan televizora.

A istih 30 kilograma težine jednog televizora pomnoženo sa 80 dinara po kilogramu, kolika je propisana nadoknada za reciklere, iznosi 2.400 dinara, a to je gotovo duplo manje od troška koji srpski recikleri imaju u ovakvim uslovima privređivanja. Pošto beleže gubitak još u procesu sakupljanja, jasno je da je ovakav sistem poslovanja neodrživ.

Ukoliko se ovaj problem ne reši na sistemskom nivou, Srbija će teško da ispuni odredbe EU po kojima se propisuje godišnji minimum sakupljenog elektronskog i električnog otpada po stanovniku. “Domaći zadatak” za Srbiju je 4 kilograma po stanovniku godišnje, a trenutna situacija je – 400 grama.
– Pozdravljamo inicijativu separatnog sakupljanja otpada, kazao je na kraju razgovora Nikola Egić, ali će trajno rešenje biti na vidiku kada se reši problem sakupljačke mreže, kada se sav prikupljeni otpad bude selekcionisao i kada bude bio tretiran na pravi način.

Leave a Reply