E-servisi · IT · Telekomunikacije

Javna rasprava o nacrtu Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo pokreće javnu raspravu o nacrtu izmenjenog i dopunjenog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji u periodu od 2006-2010. godine. Javna rasprave se pokreće radi pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti u vezi sa sagledavanjem potreba i prioriteta razvoja sektora telekomunikacija do 2010. godine.

Predmet rasprave

Predmet javne rasprave je nacrt izmena i dopuna Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji u periodu od 2006-2010. godine (verzija 21 od 25.11.2008.).

Ovde možete preuzeti tekst Nacrta Akcionog plana.

Raspored aktivnosti

25. novembar 2008.

Objavljivanje nacrta izmena i dopuna Akcionog plana na Websajtu MTID i početak javne rasprave.

Druga nedelja decembra 2008.

Regionalni okrugli stolovi u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

(tačne lokacije i datumi biće precizirani i objavljenina Websajtu do 2. decembra 2008.)

15. decembar 2008.

Kraj javne rasprave

19. decembar 2008.

Objavljivanje konačnog teksta predloga Akcionog plana na Websajtu MTID.

25. decembar 2008.

Usvajanje Akcionog plana na sednici Vlade Srbije.

Način sprovođenja javne rasprave

Komentare i sugestije u vezi sa predmetom javne rasprave svi zainteresovani mogu slati, isključivo u pisanom obliku, na e-mail adresu [email protected], faksom na broj 011/20-20-059 ili poštom na adresu: Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, Maršala Birjuzova 3-5, 11000 Beograd (sa naznakom „Javna rasprava – za kabinet ministarke“).

Svaki komentar mora da sadrži kontakt podatke podnosioca (najmanje puno ime, broj telefona i e-mail adresu).

Svi komentari i prilozi koji stignu putem elektronske pošte biće objavljeni na Web sajtu MTID. Svi komentari i prilozi koji stignu putem faksa i pošte biće skenirani i objavljeni na Web sajtu MTID.

Zapisnici i/ili audio snimci diskusija na okruglim stolovima biće objavljeni na Websajtu MTID.

Svi poverljivi podaci u vezi sa datim komentarima moraju biti izdvojeni u poseban dokument – aneks. Aneksi sa poverljivim podacima neće biti objavljivani na Websajtu MTID, ali će biti objavljen podatak o tome da je uz komentar poslat aneks sa poverljivim podacima. Konkretni komentari i sugestije u vezi sa predmetom javne rasprave ne mogu biti označeni kao tajni i ne mogu biti deo aneksa sa poverljivim podacima.

MTID zadržava pravo da ne objavi u celini ili delimično nedolične ili neispravno poslate komentare, ali može objaviti podatak o tome da su takvi komentari primljeni.

Osoba za kontakt ispred MTID u vezi sa sprovođenjem ove javne rasprave je Slobodan Marković, specijalni savetnik ministarke ([email protected], 063/387-260)

Leave a Reply