IT

Javna rasprava povodom Nacrta zakona o informacionoj bezbednosti

Javna rasprava o Nacrtu zakona o informacionoj bezbednosti trajaće od 25. januara do 6. februara 2012. godine.

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva pokreće javnu raspravu radi pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti o Nacrtu zakona o informacionoj bezbednosti.

Predmet javne rasprave je  Nacrt zakona o informacionoj bezbednosti.

 

Način učešća na javnoj raspravi

Kontakt osoba za sprovođenje javnih konsultacija je Milan Vojvodić.

Komentare i sugestije u vezi sa predmetom javne rasprave svi zainteresovani mogu da šalju putem:

– e-mail adrese: [email protected]
– faksom na broj: 011/20 20 066
– poštom na adresu: Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, Uprava za digitalnu agendu, Pariska 7, 11000 Beograd (sa naznakom „Javna rasprava – Nacrt zakona o informacionoj bezbednosti”), kao i putem portala eUprava.

Leave a Reply