IT

Javni konkurs za dodelu subvencije za domaće i strane investitore u 2014. godini

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je Javni konkurs za dodelu subvencija za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinuprilikom nove investicije, bilo da se radi o postojećim ili novim investitorima, namenjeni su i domaćim i stranim kompanijama, a maksimalan iznos subvencije po privrednom subjektu iznosi 50.000, odnosno 100.000 evra.

Visina dodeljene pomoći određivaće se u iznosu troškova projektne dokumentacije ili troškova privremenog jednogodišnjeg zakupa, prema sledećoj skali:

  • Za investicioni projekat čija je minimalna vrednost ulaganja u naredne 3 godine 1.500.000 evra i kojim se u naredne 3 godine realizuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta – maksimalna visina subvencije iznosi 50.000 evra;
  • Za investicioni projekat čija je minimalna vrednost ulaganja u naredne 3 godine 3.000.000 evra i kojim se u naredne 3 godine realizuje otvaranje najmanje 100 novih radnih – maksimalna visina subvencije iznosi 100.000 evra.

Kako bi ispunila osnovne preduslove za dobijanje ove regionalne investicione pomoći, kompanija mora više od polovine prometa da ostvaruje kroz izvozne poslove, da izgradi nove proizvodne pogone ili obavlja delatnost u namenski izgrađenom objektu, kao i da posluje u prerađivačkom sektoru ili u sektoru informacionih tehnologija.

U slučajevima investiranja u nerazvijene opštine – Žitište, Čoku i Plandište, a radi podsticanja investicija i razvoja ovih opština, naophodan iznos visine ulaganja i broj novih otvorenih radnih mesta umanjuje se za 50%.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava u budžetu AP Vojvodine obezbeđenih za te namene.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se Fondu za podršku investicija u Vojvodini, na adresu Narodnog fronta 23d, 21000 Novi Sad, Republika Srbija.

Celokupni tekst konkursa može se preuzeti na sajtu VIP fonda (http://sr.vip.org.rs/upload/Javni_konkurs_za_dodelu_subvencije_2014_1783.docx), a pozivom na broj 021/472-32-40 možete dobiti sve dodatne informacije.

Leave a Reply