Događaji · IT

Javni pozivi za učešće u projektu FP7

Evropska unija je 25. februara objavila poziv za učešće u projektima FP7. Cilj programa je stvaranje evropskog istraživačkog prostora kroz naučno-istraživačku saradnju evropskih zemalja. Učešće u programima omogućeno je svim pravnim licima koja su uključena u istraživački rad ili u širenje i upotrebu naučno-istraživačkih rezultata.

Oblast podrške se odnosi na razvoj naučno-istraživačke saradnje evropskih zemalja u svim naučnim oblastima. Program je namenjen svim zemljama članicama EU, pridruženim članovima, kandidatima za članstvo, trećim zemljama i ostalim zemljama navedenim u Programima. Pravila učestvovanja u Programu, kao i dobijanje finansijske podrške od Evropske komisije, različita su u zavisnosti od grupe zemalja kojoj pripada pravno lice. Trajanje projekta FP7 je od 2007. do 2013. godine.

Pozivi za prijavljivanje predloga projekata, u okviru FP7, objavljuju se više puta u toku godine. Pravila učešća, kao i ograničenja, definisana su u Pozivima za prijavljivanje predloga projekata.

Detaljne informacije mogu se naći na zvaničnom sajtu okvirnih programa (FP7).

Leave a Reply