E-servisi · Hardware · IT

Jedinstveni video-nadzor obrazovnih ustanova

Veliki posao komunikacione optičke infrastrukture Grada Novog Sada, u čiju je realizaciju JP Informatika ušla još 2002 godine, prelazi u novu fazu. Na pragu je postavljanja novih standarda u Gradu u vezi sa kvalitetom i vrstom servisa koji nudi optička komunikaciona infrastruktura.

U planu je obezbeđenje modernih digitalnih servisa za svaki dom i svako preduzeće u Gradu kao i novi servisi značajni za sam Grad (nadzor i upravljanje saobraćajem).

U prvoj fazi projekta obuhvaćeno je pet objekata. Priključeni na sistem video nadzora su:

  • PU „Veverica“
  • PU „Veseli vrtić“
  • OŠ „Jovan Popović“ – mali objekat
  • Saobraćajna škola “Pinki”
  • Raskrsnica Bulevar Mihajla Pupina i Žarka Zrenjanina

Gradonačelnik je obišao objekte i operativni centar i predočio građanima Novog Sada da je ovo početak akcije i da u gradu postoji oko 100 objekata koje još treba da se obuhvate.

JP INFORMATIKA na ovaj način doprinosi akciji podizanja sigurnosti dece i priključuje se projektu Novi Sad bezbedan Grad.

Leave a Reply