IT

Jesenji popusti u Smartu do titule MCITP Server Administrator

Obzirom na povećane zahteve za stručnim kadrom u IT sektoru, škola kompjutera Smart je izašla u susret svojim budućim polaznicima i omogućila je jesenji popust od 20% za stručnu Microsoft obuku MCITP Server Administrator.

MCITP Server Administrator obuka je zakazana za 4. oktobar 2010. sa početkom u 19:30h. Ukupnog je trajanja 42 radna dana po 4 školska časa dnevno. Minimalan broj polaznika u grupi je 6.

MCITP sertifikacija je vodeća sertifikacija za Windows Server 2008 i garantuje sposobnost i znanje iz oblasti postavljanja, održavanja i rešavanje problema operativnih i mrežnih sistema zasnovanih na Microsoft Windows Serveru 2008.

Zapošljavanje sertifikovanih stručnjaka koji sa sigurnošću mogu da reše probleme nastale u rukovanju sa Windows Serverom 2008, kompanije mogu da ostvare nesmetano poslovanje i ostvarivanje konkurentskih prednosti.

Za sticanje ove sertifikacije, potrebno je položiti tri ispita (70-640, 70-642 i 70-646). Nakon završenog kursa, sertifikovanim MCITP Server Administratorima se javljaju sledeće poslovne mogućnosti: administrator serverskih sistema, operater za nadgledanje i mrežni administrator.

Za više informacija o kursu i upisu, slobodno pozovite telefon 021/47-28-200.

Leave a Reply