Kablovska i sat. TV

100 miliona evra za digitalizaciju TV u Srbiji

Set Top Cat?Srbija će za digitalizaciju televizijskog programa do 2012. godine obezbediti između 87 miliona i 115 miliona evra, navodi se u Strategiji za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje u Srbiji.

Kako se navodi u tom dokumentu, za nabavku opreme za emitovanje programa biće potrebno 75 miliona evra, što će država obezbediti najverovatnije iz međunarodnih kredita i obezbediti garanciju za kredit.

“Nabavka opreme se predviđa od četvrtog kvartala 2010. godine do četvrtog kvartala 2011. godine, što uz očekivani poček od tri do pet godina” znači da bi otplata trebalo da počne 2015. godine, navodi se u Strategiji koju je Vlada Srbije usvojila 2. jula.

Dodaje se da je Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo konkurisalo za 13,5 miliona evra iz pretpristupnih fondova Evropske unije za nabavku emisione tehnike i da je taj projekat svrstan u grupu projekata sa najvišim prioritetom, što znači da je verovatno da će Srbija dobiti taj novac. Kako je Ministarstvo za telekomunikacije ranije najavilo, Emisiona tehnika će biti izdvojena iz Radio-televizije Srbije kao posebno preduzeće, a opremu koju nabavi Srbija će uz naknadu moći da koriste sve televizijske kuće da ne bi morale da kupuju opremu.

Država će iz budžeta izdvojiti između 12 miliona i 40 miliona evra da bi građanima nadoknadila deo novca za kupovinu takozvanih set top boksova, odnosno uređaja koji omogućavaju prijem digitalnih signala na starim televizorima. Biće potrebno 12 miliona evra ukoliko subvencije od 50 evra bude dobijalo 30.000 socijalno ugroženih građana, dok će najviši iznos od 40 miliona evra biti potreban ukoliko subvencije od po 25 evra bude dobijalo svih 1,6 miliona pretplatnika RTS-a.

Leave a Reply