Kablovska i sat. TV

Daljinski upravljan prijemnik na lokaciji Rudnik

Republička agencija za elektronske komunikacije je postavila daljinski upravljan prijemnik na planini Rudnik. Postavljeni prijemnik omogućava neposredan i trenutan uvid u korišćenje radiofrekvencijskog spektra u centralnom delu Srbije.

Osnovna namena postavljenog prijemnika je istraživanje i sprečavanje potencijalnih smetnji u prijemu stanica vazduhoplovne mobilne i vazduhoplnovne radionavigacione službe kao i za otkrivanje neovlašćenog korišćenja radiofrekvencijskog spektra.

Leave a Reply