Kablovska i sat. TV

Digitalizacija RTV programa

U svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka u 12 časova će biti održan okrugli sto u organizaciji Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo, u okviru javne rasprave posvećene izradi Strategije i Akcionog plana za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radijskog i televizijskog programa u Srbiji.

Na skupu će učestvovati i potpredsednica Izvršnog veća i pokrajinska sekretarka za informacije Ana Tomanova Makanova.

Okrugli sto, u organizaciji Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo, već je tokom februara ove godine, održan u Beogradu i Nišu, kao deo javne rasprave o predloženim rešenjima u svim oblastima proizvodnje, emitovanja i prijema digitalnog signala.

Strateški dokument u ovoj oblasti “Osnove za izradu strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i TV u Republici Srbiji” pripremila je Međuresorska radna grupa, a predloženi tekst je svojim Zaključkom, na sednici 22. januara 2009. godine, usvojila republička Vlada.

Rasprava o predlogu strategije digitalizacije u Srbiji trajaće do 27. februara, a potom će biti izrađen konačni tekst ovog strateškog dokumenta.

Leave a Reply