Kablovska i sat. TV

Digitalizacija televizije u Srbiji

U Beogradu u okviru 19. telekomunikacionog foruma TELFOR 2011 u Sava Centru održana je i regionalnu konferenciju pod nazivom „Procesi prelaska na digitalno emitovanje“ .

Na ceremoniji otvaranja je pored Jasne Matić govorio i gospodin Ćel Morten Jonsen, direktor Telenor Srbija. Velik broj predstavnika relevantnih ministarstava, regulatornih tela za elektronske komunikacije i radiodifuziju, mrežnih operatora iz zemlje i regiona omogućio je razmenu iskustva i primera najbolje prakse. Prelazak na digitalni signal je kompleksan proces koji je, između ostalog, povezan sa pravnim, tehničkim i ekonomskim aspektima pa je potrebno obezbediti multidisciplinaran pristup rešavanju problema.

Digitalna agenda organizovala je ovu konferenciju u saradnji sa Republičkom agencijom za elektronske komunikacije (RATEL), Emisionom tehnikom i veze (ETV), Misijom OEBS-a i Francuskom Ambasadom u Republici Srbiji.

Glavne teme konferencije su bile :

1. Digitalna dividenda,

2. Regulacija spektra,

3. Prelazak sa analognog na digitalno emitovanje zemaljskog televizijskog signala.

Državna sekretarka za digitalnu agendu, Jasna Matić, je ovom prilikom izjavila: „Uvek je korisno razmeniti iskustva sa stručnjacima iz regiona i sveta kako bi mogli da učimo na tuđim greškama. Što se tiče prelaska na digitalni signal u Srbiji, pripreme teku punom parom, probno emitovanje će početi krajem 2011. godine. Emitovanje digitalnog signala počeće već krajem ove godine, a ceo proces digitalizacije završiće se verovatno iduće godine.“ Prema njenim rečima, probni digitalni televizijski signal, čije će emitovanje početi u toku zime, pokrivaće oko 40 odsto gledališta u Srbiji.

„Adekvatno upotrebljen, Internet može da posluži kao sredstvo koje može uticati na mnoga goruća pitanja sa kojima se Srbija danas susreće – BCG istraživanje sprovedeno pre par godina o društvenom i ekonomskom uticaju interneta pokazuje da oko 100,000 novih radnih mesta može biti otvoreno ako srpska Vlada stimuliše razvoj interneta do 2020. Kada je u pitanju biznis, industrija se pomera sa govornog saobraćaja na Internet.

Laptopovi, smart telefoni i tablet računari predvode razvoj poslovanja. Očigledna je potreba za različitim spektrima s ciljem praćenja novih trendova, a tvorci strategija treba da prate razvoj industrije uvođenjem neophodnih odredbi. Na ovaj način, u isto vreme, bio bi stvoren ravnopravan delokrug delovanja za sve učesnike u Srbiji u ovoj oblasti“, izjavio je generalni direktor Telenora u Srbiji Ćel Morten Jonsen .

Digitalizaciju televizije neophodno je izvršiti zato što je Republika Srbija 2006. godine u Ženevi potpisala sporazum GE06 i time se obavezala da najkasnije do 17. juna 2015. godine pređe na digitalno emitovanje televizijskog signala, što su dužne da urade i sve evropske zemlje.

Digitalizacija televizije podrazumeva potpunu digitalizaciju televizijskog signala, od trenutka kada se slika i zvuk snime u studiju, do trenutka kada signal stigne do televizijskih prijemnika. Prenos signala kroz vazduh se ne vrši više u analognom, već u digitalnom obliku, uz korišćenje digitalnih metoda modulacije i obrade signala.

Prednosti digitalne televizije u odnosu na analognu su: kvalitetnija slika i zvuk, više kanala, veća otpornost na smetnje, bogatiji programski sadržaji, novi servisi i mogućnosti (e-bankarstvo, e-kupovina, video na zahtev, napredniji teletekst…), kao i posebne usluge namenjene osobama sa posebnim potrebama.

Leave a Reply