E-servisi · Kablovska i sat. TV

Digitalna TV od aprila 2012.

Srbija bi do 4. aprila 2012. trebalo da pređe na digitalno emitovanje TV signala. U tom poslu Srbija ima veliku finansijsku i savetodavnu podršku EU, rekla je državna sekretarka za Digitalnu agendu Jasna Matić.

Državna sekretarka za Digitalnu agendu Jasna Matić rekla je agenciji Beta rekla da Srbija u tom poslu ima veliku podršku EU, kako savetodavnu u formi konzorcijuma koji vodi BBC, tako i kroz bespovratnu novčanu pomoć od preko 10 miliona evra za nabavku opreme za digitalno emitovanje televizijskog programa.

Jun 2015.

Matićeva je rekla da bi bilo dobro dobro da se u međuvremenu napravi plan kako će biti podeljene analogne frekvencije, koje će biti oslobođene nakon prelaska na digitalno emitovanje. “Nadamo se da će Evropska komisija dati preporuke za korišćenje tog frekvencijskog spektra, mada već sada postoje određene preporuke koje su za nas vodilja”, rekla je ona. Kako je istakla, postoji inicijativa EU da se stvori zajednička politika u korišćenju frekvencija i to će, kako je dodala, Srbiji biti od velike pomoći, budući da kao zemlja u tranziciji u toj oblasti ima veliki broj problema.

Rok za digitalizaciju televizijskog signala u Evropi je 17. jun 2015. godine, prema sporazumu GE06, koji je Srbija potpisala 2006. godine u Ženevi.

Digitalni radio

Na pitanje kako će biti rešena digitalizacija radijskog programa, ona je rekla da je to u Evropi, pa ni u svetu nije rešeno na jedinstven način. “Različite zemlje su imale različite pristupe i različite standarde, tako da sada postoji situacija da ne možete ako imate digitalni radio da ga slušate kad pređete granicu između dve zemlje u EU”, rekla je državna sekretarka za Digitalnu agendu.

Jasna Matić je dodala da je za Srbiju isuviše rano da se razmislja o digitalizaciji radijskog programa i da se o tome može razmišljati tek kad se završi digitalizacija televizije. (Dojče Vele)

2 thoughts on “Digitalna TV od aprila 2012.

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Umesto komentara – izvod sa jedne od internet stranice nadleznog Javnog preduzeca “Emisiona tehnika i veze”:

  Услуге и надлежности | О дигитализацији

  Дигитално емитовање ТВ сигнала

  Република Србија је за дигитално емитовање изабрала новији стандард емитовања- ДВБ-Т2 модулација и МПЕГ-4 видео компресија који омогућава боље искоришћење фреквентног спектра, где је једним ТВ предајником, унутар једног аналогног ТВ канала ширине 8 Мхз могуће емитовати 12-15 ТВ програма у стандардној (СД) резолуцији ( 768:576) или 4-5 ТВ програма у високој (ХД) резолуцији (1920:1080).

  Дигитално емитовање пружа квалитетнији пријем слике и тона, шире могућности пријема, са собним антенама, у покрету, могућност пружања нових сервиса, услуга видео на захтев, вишејезичја, електронског програмског водича, специјалних услуга особама са посебним потребама, интерактивност- електронску трговину, електронско банкарство, квизове, интернет, електронску пошту, гласање.

  На страни корисника није потребна замена пријемних антена, али је потребан посебан уређај-адаптер за пријем или новији ТВ пријемник који има могућност пријема ДВБ-Т2/МПЕГ-4 сигнала. Просечан адаптер на свом излазу има слику преко стандардног антенског конектора са аналогним сигналом на једном УХФ каналу, А/В излаз преко скарт и стерео чинч конектора, или дигитални излаз преко ХДМИ конектора.

  Старим уређајем-адаптером или телевизором који има могућност пријема ДВБ-Т/МПЕГ-2/MPEG-4 не може се примити сигнал у новом ДВБТ-2/МПЕГ-4 формату.
  Емисиона техника и везе тренутно емитују један мултиплексни ТВ сигнал који се састоји од 4 ТВ програма: РТС1, РТС2, РТС дигитал у формату (ДВБ-Т/МПЕГ-2) I РТС1 ХД (ДВБ-Т/МПЕГ-4) са локације Авала на каналу К27 и Чот на каналу К31.

  P. S. – Ovo, nadlezno preduzece ne daje, na zalost, nove informacije o prelasku na digitalnu TV, vec to prepusta Upravi za Digitalnu agendu, odnosno drzavnoj sekretarki za Digitalnu agendu. Zasto?

 2. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Ko ima pravo na koriscenje radio-frekvencija za javne radio-difuzne servise?

  U dopisu od 12. aprila 2011. godine strucnjak Javnog preduzeca “Emisiona tehnika i veze” mr Dusan Markovic, dipl. el. ing., izmedju ostalog, kaze: “(mi samo emitujemo, a dozvole pribavlja svaki emiter za sebe – dakle, RTS za sebe, Pink za sebe itd.). Dozvole nisu u našoj nadležnosti.” Povodom ovog misljenja g. Markovica iznosim sledece cinjenice i konstatacije:

  1. Radiodifuzna ustanova Srbije (RUS) i Radiodifuzna ustanova Vojvodine (RUV) kao emiteri sticu pravo na proizvodnju i emitovanje programa neposredno na osnovu Zakona o radiodifuziji (ZoR). Ovim emiterima izdaje se samo dozvola za radio stanicu, u skladu sa Planom raspodele radio frekvencija i ZoR-om. Odredbe posebnog Zakona o telekomunikacijama (ZoT) primenjivale su se i na ove emitere (clan 44. ZoR-a).

  Drugim recima, radio-stanice (u ovom slučaju radiodifuzne stanice, tj. radio i/ili televizijska stanice RUS-a i RUV-a) su mogle da se koristite samo na osnovu prethodno pribavljenih dozvola (clan 65. stav 1. ZoT-a).

  Uslovi utvrdjeni u dozvolama za radio-stanice mogli su se izmeniti ako se u toku rada tih radio-stanica za to ukazale potrebe. Izmene uslova iz prethodne odredbe vrsila je Agencija, na zahtev korisnika radio-stanica, izdavanjem novih dozvola za radio-stanice (clan 76. st. 1. i 2. ZoT-a).

  2. Medjutim, 9. oktobra 2009. godine Vlada je donela Odluku o osnivanju Javnog preduzeca za upravljanje emisionom infrastrukturom “Emisiona tehnika i veze” (JP ETV). Znacajnije odredbe ove Odluke, kojom su razdvojene funkcije proizvodnje i emitovanja programa RUS-a, jesu sledece:

  Pretežna delatnost JP ETV su telekomunikacije (clan 4. stav 1. Odluke).

  Sredstva kojima se osniva i posluje JP ETV čine pokretne i nepokretne stvari (zgrade, antenski sistemi, radiorelejni sistemi i dr.), imovinska prava i druga sredstva emisione infrastrukture u ukupnoj vrednosti od 13.809.144,40 evra, odnosno 1.223.504.003,32 dinara po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 1. januara 2009. godine. Ova sredstva utvrđena su u Spisku sredstava kojima se osniva JP ETV sa vrednostima na dan 1. januar 2009. godine, koji je odštampan uz Odluku i čini njen sastavni deo (clan 7. Odluke).

  JP ETV je dužno da obezbedi: uslove za nesmetano funkcionisanje emisione infrastrukture na teritoriji Republike Srbije; bezbedan rad sredstava i objekata emisione infrastrukture u funkciji emitovanja programa; redovno održavanje i razvoj kapaciteta emisione infrastrukture i sistema veza i njihovo tehničko-tehnološko povezivanje u jedinstven sistem; preduzimanje mera i aktivnosti kojima će se doprineti usklađivanju rada sistema emisione infrastrukture Republike Srbije sa emisionim sistemima i sistemima veza drugih država; druge propisane uslove (clan 9. Odluke).

  Danom početka rada JP ETV počinje da koristi pokretne i nepokretne stvari (zgrade, antenske sisteme, radiorelejne sisteme i dr.) imovinska prava i druga sredstva emisione infrastrukture od RUS-a (clan 27. tacka 1. Odluke).

  JP ETV preuzima zaposlene u RUS-u koji obavljaju poslove upravljanja, organizovanja, održavanja i razvoja emisione tehnike i veza (clan 30. Odluke).

  JP ETV će nastaviti pružanje emisionih usluga sadašnjim korisnicima emisionih usluga RUS-a, u skladu sa ugovorima koji će se zaključiti u roku od 30 dana od početka primene Odluke (clan 34. Odluke).

  JP ETV će u roku od šest meseci od donošenja Odluke ugovorom urediti međusobne poslovne odnose, prava i obaveze sa RUS-om vezano za pružanje usluga emitovanja radio-televizijskih programa RUS-a (clan 35. Odluke).

  JP je dužno da, pre početka obavljanja delatnosti eksploatacije javne telekomunikacione mreže i javnih telekomunikacionih usluga, pribavi dozvolu za obavljanje tih delatnosti, u skladu sa zakonom (clan 36. Odluke).

  3. Narodna skupstina je u medjuvremenu (polovinom 2010. godine) donela Zakon o elektronskim komunikacijama (ZEK). Danom stupanja na snagu ZEK-a prestao je da vazi ZoT. Odredbe ZEK-a koje se odnose na predmetno pitanje jesu sledece:

  Radio-frekvencije se koriste na osnovu pojedinačne dozvole, koja se izdaje po zahtevu ili po sprovedenom postupku javnog nadmetanja (clan 85. stav 1. ZEK-a).

  Pravo na korišćenje radio-frekvencija stiče se na osnovu pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija koja se izdaje po zahtevu, kada je planom namene određen takav način izdavanja pojedinačne dozvole u okviru određenog radio-frekvencijskog opsega. Pojedinačna dozvola izdaje se rešenjem (clan 86. st. 1. i 2. ZEK-a).

  Pravo na korišćenje radio-frekvencija dato pojedinačnom dozvolom ne može se ustupiti, iznajmiti ili na drugi način preneti drugom licu. Prethodna odredba ne odnosi se na statusne promene imaoca pojedinačne dozvole, koje nastanu u skladu za zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava. U slučaju iz prethodne odredbe, prenos se može obaviti samo na osnovu akta sačinjenog u pisanoj formi, na koji je prethodno Agencija dala saglasnost. Agencija može odbiti saglasnost na pomenuti akt naročito ako utvrdi da bi to dovelo do poremećaja konkurencije (clan 93. st. 1. do 4. ZEK-a).

  Danom stupanja na snagu ZEK-a imaoci dozvola za radio-stanice nastavljaju sa radom u skladu sa izdatim dozvolama, do isteka perioda na koji su izdate. Izuzetno od prethodne odredbe, imaoci dozvola za radiodifuzne stanice, izdate u sklopu dozvola za emitovanje televizijskog programa, nastavljaju sa radom u skladu sa izdatim dozvolama, koje prestaju da važe u rokovima utvrđenim aktom o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa iz člana 104. stav 1. ZEK-a (clan 147. st. 1. i 2. ZEK-a).

  4. Imaoci dozvola za radio-difuzne stanice u RATEL-ovom aktuelnom registru izdatih dozvola jesu RUS i RUV, a ne JP ETV.

  Imajuci u vidu sve gore navedene cinjenice, moze se konstatovati apsurdna situacija: pravo na koriscenje radiodifuznih stanica i na koriscenje radio-frekvencija za javne radiodifuzne servise ima RUS, a odgovornost za koriscenje tih radiodifuznih stanica i radio-frekvencija ima JP ETV (jer su radiodifuzne stanice ili predajnici koji u stvari koriste te radio-frekvencije u njegovoj imovini).

  Sta ce se desavati u bliskij buducnosti u sektoru javne i komercijalne radiodifuzije, analogne i digitalne, to ce mo tek videti.

  Dejan Popovic

Leave a Reply