Kablovska i sat. TV

Digitalna TV – stanje u Srbiji katastrofalno

Direktor Javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze Vladimir Homan izjavio je da je ETV počelo da radi 1. januara, kada je u okrilje tog preduzeća prešlo svih 210 zaposlenih u sektoru ETV Radio-televizije Srbije. On je stanje objekata opisao kao „blago rečeno – očajno“, a prema njegovim rečima, potrebno je izvršiti rekonstrukciju svih objekata kako bi u okviru projekata pretpristupne pomoći Evropske unije bilo dobijeno oko devet miliona evra za opremu koja je neophodna za sprovođenje procesa prelaska sa analognog na digitalno emitovanje programa.

Homan je istakao da je u procesu digitalizacije jedan od važnijih zadataka napraviti dobar projekat mreže, kako posle ne bi skupo koštalo popunjavanje „rupa“ ukoliko cela teritorija zemlje nije pokrivena digitalnim signalom.
– Izvesno je da se 2015. nijedna naša televizija neće videti ako ne bude emitovala digitalni signal, koji je mnogo jači i bolji, jer će svi okolo da nas prekriju – upozorio je Homan i naveo da već sada postoji problem sa signalom hrvatske televizije po rubnim delovima Vojvodine, koji prekriva signal RTS.

One thought on “Digitalna TV – stanje u Srbiji katastrofalno

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  U Akcionom planu – procesu digitalizacije radiodifuzije, koji je odstampan uz Strategiju za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji i cini njen sastavni deo (http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/112830/strategija_sa_analognog_na_digitalno_emitovanje_tv_programa0116_cyr.zip), bile su planirane pod nize navedenim tackama sledece aktivnosti, izvrsioci, rokovi, nadzor i rezultati:

  2. Definisanje prava i obaveza komercijalnih emitera u procesu prelaska na digitalno emitovanje uz postovanje prava koja imaju u skladu sa dozvolama koje vaze duze od roka predvidjenog za iskljucivanje analognog signala; MTID (Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono drustvo); II kvartal 2010; MTID; pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog signala i pristupu multipleksu u zemalskoj digitalnoj radiodifuziji (predlog: http://www.mtid.gov.rs/wp-content/uploads/Dokumenti/Javne_konsultacije/JK9_Predlog_pravilnika_digitalizacija/Predlog_pravilnika_digitalizacija.pdf);

  3. Prilagodjavanje vazecih dozvola za emitovanje programa uslovima digitalnog zemaljskog emitovanja signala, na nacin koji ne dira u programski aspekt, ne menja servisnu zonu i ne skracuje rok vazenja dozvola u skladu sa pravilnikom o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog signala i pristupu multipleksu u zemalskoj digitalnoj radiodifuziji; RATEL, RRA; IV kvartal 2010; MTID; resenje o izmenama i dopunama postojecih dozvola;

  6. Izrada idejnog projekta distribucione mreze – izbor kanala po zonama raspodele; RATEL; I kvartal 2010; MTID, RATEL; idejni projekat: http://www.ratel.rs/upload/documents/Novosti/Prezentacija_RATEL_15.12.pdf;

  7. Projekat distribucione mreze (primarne i sekundarne) – projektovanje MFN/SFN mreza; RATEL, Mrezni operator (tj. JP “Emisiona tehnika i veze”, prim. D. P.); III kvartal 2010; MTID, RATEL; projekat mreze (valjda u pripremi, prim. D. P.).

  Kao i za svako (pre)ambiciozno i neodgovorno planiranje, tako i za gore navedeni sadrzaj ovog akcionog plana vaze reci napisane na grobu poznatog srpskog pesnika Branka Radicevica: “Mlogo hteo, mlogo zapoceo cas umrli njega je pomeo.” Ipak, ostaje otvoreno najvaznije pitanje: da li ce JP “Emisiona tehnika i veze” moci sama da ostvari prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa u RS do planiranog roka (4. april 2012), iako se u 2011. godini izdaju garancije Republike Srbuje Evropskoj banci za obnovu i razvoj za potrebe obnove i razvoja JP ETV, u znacajnom iznosu od 100.000.000 evra, u skladu sa clanom 3. redni broj II. pod 6. Zakona o budzetu republike Srbije za 2011. godinu? (http://nadzor.org.rs/Zakoni%20lat/Zakon%20o%20budzetu%20Republike%20Srbije%202011%20%20lat.pdf).

Leave a Reply