DIgitalna televizija
Kablovska i sat. TV

Dodatni servisi i mogućnosti digitalne televizije

Digitalna televizija pored poboljšanog signala, sjajane slike i audio doživljaja donos u naše domove brojne nove servise koji su bili nedostupni kada je u pitanju analogna TV.

EPG (electronic program guide) – elektronski vodič kroz programe. Ova usluga pruža uvid u raspored emitovanja kompletnog programskog sadržaja. Svoju programsku šemu svaka TV stanica sama uređuje i predstavlja u okviru EPG-a. Kablovski operatori mogu da postave programsku šemu svih TV stanica čiji sadržaj emituju, i to na jednom kanalu, koji je određen samo za tu svrhu. Naprednija verzija ovog servisa omogućava i aktivnu pretragu (po ključnim rečima).

DIgitalna televizija

VOD (video on demand) – video na zahtev. Ova usluga omogućava gledaocu da mu određena TV stanica prikaže film iz njene kolekcije po izboru i to kada on poželi. Taj sadržaj je moguće preuzeti iz baze TV kuće i snimiti ga na digitalnom video rikorderu ili nekoj drugoj memoriji. U tom slučaju, ova usluga podrazumeva mogućnost pauziranja i preskakanja delova filma, a to praktično predstavlja iznajmljivanje filmova bez napuštanja doma.


CATCH UP TV/REPLAY TV

Sem filmova, i ostali snimljeni TV sadržaji, kao što su razne emisije, sportski prenosi, vesti, i sav ostali program, mogu postati dostupni gledaocu u bilo koje doba, na taj način što će moći da se preuzmu iz arhive.

INTERAKTIVNOST

Razvojem svih ovih usluga-VOD, CATCH UP TV/REPLAY TV i sličnih, po prvi put od nastanka televizije uspostavlja se interakcija gledaoca sa TV stanicom. Naime, do sada smo mogli samo da promenimo kanal ukoliko nam se ne dopada ono šta se emituje na nekoj televiziji, a sada nam se pruža mogućnost da sami biramo šta i kada ćemo gledati.

ARHIVIRANJE TONSKIH I VIDEO ZAPISA

Efikasnije skladištenje snimljenih materijala (obaveza državnih televizija) koji se sada smeštaju na razne digitalne medije (DVD, HD). Lakši uvid i aktivna pretraga arhive po ključnim rečima.


LAKŠA OBRADA SLIKE I ATRAKTIVNIJA POSTPRODUKCIJA

Takođe, digitalni signal je i razvijen da bi se komjuterski obrađivao, pa je sada upotreba raznih kompjuterskih efekata u postprodukciji dostupna ne samo velikim filmskim studijima već i malim TV stanicama – koje mogu da prave jako zanimljive špice, reklame i džinglove na personalnim računarima, uz relativno pristupačne softvere, oslanjajući se više na svoju maštu i talenat nego na vrhunsku tehnologiju


OLAKŠANO PRAĆENjE PROGRAMA OSOBAMA SA OŠTEĆENIM SLUHOM

Sve zabavne i naučno-obrazovne emisije koje se uglavnom ne emituju uživo, već su ranije snimljene, kao i sve informativne emisije za koje su vesti unapred pripremnjene, mogle bi da budu propraćene titlom u dnu ekrana za osobe koje imaju problema sa sluhom.


OLAKŠANO PRAĆENjE PROGRAMA SLABOVIDIM I SLEPIM OSOBAMA

Tokom emitovanja igranog sadržaja, uz sinhronizovan prevod dijaloga aktera, moguće je istovremeno se nižim nivoom tona, prenositi i zvučni opis scene kao i dešavanja u kadru. Na taj način bi se slabovidim i slepim osobama pružao bolji doživljaj kroz sticanje potpunije predstave o onome šta se prikazuje na ekranu.


VIŠEJEZIČNOST

Digitalna TV takođe omogućava i to da se neki sadržaj na stranom jeziku u isto vreme i titluje, i sinhronizuje. Naime, gledaocu se može pružiti mogućnost izbora da li želi da prati program uz sinhronizovani prevod, ili samo uz titlovani prevod. U oba slučaja, mogu se nuditi prevodi na više jezika (recimo jezik neke od zastupljenih manjina).

SLIKA SA VIŠE DETALJA
Zahvaljujući naprednim metodama kompresije koje se koriste pri obradi digitalnog signala, moguće je u okviru jednog TV kanala preneti daleko veći broj detalja o slici. Na taj način se postiže veća oštrina i jasnoća slike. Doživljaj svakog prizora je potpuniji ukoliko je on bogat dataljima.

 VEĆI BROJ PROGRAMA
Analogna televizija podrazumeva jedan TV program po jednom kanalu (opsegu frekvencija). Digitalni signal je moguće podvrgnuti raznim načinima obrade kojima mu se smanjuje obim-komprimuje se. To omogućava prenos većeg broja TV programa u okviru jednog kanala.

ŠIRA SLIKA
Više mesta u kanalu pruža mogućnost za slanje više podataka o TV slici. Slika može da bude ne samo jasnija, nego i veća. Tako veća, tj. šira slika je pogodnija za gledaoca jer ispunjava veći deo njegovog vidnog polja, pa time i scena koja se prikazuje na ekranu jače privlači i lakše zadržava pažnju gledaoca.


OTPORNOST NA SMETNJE

Kako se ditalni signal u suštini sastoji iz niza nula i jedinica, ma kako smetnje uticale na njega i menjale ga, prijemnik će ipak moći da razlikuje nulu od jedinice,tj. moći će da prepozna izvorni signal (onakav kakav je poslat) bez obzira na to koliko je signal izmenio oblik pod uticajem raznih smetnji.

SFN mreža (single frequency network)- Mogućnost korišćenja jednog opsega učestanosti, jednog TV kanala, za distribuciju signala na području čitave države. Na taj način se štede kanali i efikasnije koristi frekvencijski spektar.

Leave a Reply