Kablovska i sat. TV

Formirani paketi programa za test mrežu digitalnog TV signala

Savet Republičke radiodifuzne agencije je na sednici održanoj dana 04. aprila 2012. godine razmatrao tehnološke mogućnosti za formiranje pet paketa različitih sadržaja u Inicijalnoj mreži za testiranje digitalnog TV signala i utvrdio spisak emitera čiji će se sadržaji naći u navedenim paketima.

Prilikom donošenja odluke o spisku emitera koji se mogu naći u jednom od paketa za emitovanje u Inicijalnoj mreži, Savet RRA je uzeo u obzir pojedinačne zahteve emitera kao i izjašnjenja emitera u pogledu programskih, tehničkih i materijalnih resursa da se i njihovi programi mogu eksperimentalno digitalno emitovati.

Podsećamo da je Savet RRA krajem prošle godine utvrdio da se u Inicijalnoj mreži moraju naći programski sadržaji javnog servisa – RTS 1 i RTS 2, kao i RTS digital i svi nacionalni komercijalni emiteri – TV Pink, TV Avala, TV Prva, TV B92 i Nacionalna Happy TV/HappyK.

Kako su stečene tehničke mogućnosti za formiranje i emitovanje različitih programskih paketa na različitim predajnicima ili grupi predajnika u Inicijalnoj mreži to je Savet RRA doneo odluka da se ovom spisku u skladu da zonom pokrivanja dodaju i:

1.Radiodifuzna ustanova Vojvodine „Radio televizija Vojvodine”, Drugi program- RTV 2

kao i emiteri sa regionalnim pokrivanjem :

2. Javno preduzeće Radio televizija Kragujevac, iz Kragujevca – TV Kragujevac;

3. Javno preduzeće Radio televizija Vranje , iz Vranja-TV Vranje;

4. RTV „ Belle Amie ” d.o.o., iz Niša – TV Belle Amie i

5. Javno preduzeće za informisanje Novi Pazar, iz Novog Pazara- Regionalna TV.

U Beogradu,

One thought on “Formirani paketi programa za test mrežu digitalnog TV signala

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Javno preduzeće “Emisiona tehnika i veze” je 21. marta počelo da eksperimentalno emituje digitalne televizijske signale Inicijalne mreže, sa ciljem da testira predajnike i prijemnike širom Srbije i pripremi građane za potpunu digitalizaciju televizije koja je planirana do 2014. godine (ranije planiran rok je bio 4. april 2012. godine).

    Od 21. marta do danas proslo je vise od dve nedelje, a javnost nije upoznata sa inicijalnim rezultatima eksperimentalnog emitovanja (i prijema) multipleksiranih programskih TV signala sa 15 lokacija u Inicijalnoj mrezi, a narocito u podrucju Beograda pri istovremenom emitovanju sa tri lokacije, Avale, Kosutnjaka i Stojcinog brda, u istom 27. UHF kanalu.

    Posto gradjanima nisu dostupni prijemnici ili digitalno-analogni pretvaraci (STB) za DVB-T2 sistem, njihove informacije o mogucnosti i o subjektivnoj oceni kvaliteta prijema programskih TV signala u razlicitim zonama opsluzivanja, ne mogu biti od ma kakve pomoci i koristi kontrolno-mernim ekipama JP ETV i RATEL-a.

    Valja napomenuti da javnost nije upoznata sa sluzbenim rezultatima visegodisnjeg eksperimemtalnog emitovanja multipleksiranih digitalnih programskih TV signala u DVB-T sistemu prenosa sa lokacija Avala (27. UHF kanal) i Venac (31. UHF kanal). Zasto?

Leave a Reply