Kablovska i sat. TV

Građani Srbije moraće da nabave nove televizore po DVB-T2/MPEG-4 standardu

Državi će digitalizacija omogućiti efikasnije i racionalnije korišćenje radio-frekvencijskog spektra. Oslobođeni deo spektra će se koristiti za nove usluge, promociju razvoja tehnologije, unapređenje konkurencije i više mogućnosti za unapređenje stvaralaštva i očuvanje kulturnog identiteta.

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva je izradilo Specifikaciju o minimalnim tehničkim zahtevima koje treba da ispune uređaji za prijem digitalnog terestričkog televizijskog signala, kao i Uputstvo o načinu i proceduri ispitivanja uređaja (STB i digitalnih televizijskih prijemnika).

Uvođenje digitalne televizije građanima omogućava bolji kvalitet zvuka i slike, veći izbor sadržaja, kao i veći broj programa zemaljske televizije (u odnosu na analognu) i to u standardnoj (SD) i visokoj (HD) rezoluciji. Uvođenje digitalne televizije omogućava svim korisnicima jednostavan pristup audiovizuelnim medijskim sadržajima a posebno imajući u vidu potrebe starijih osoba i osoba sa invaliditetom. To znači da će u audiovizuelne usluge biti uključeni znakovni jezik, titlovanje, audio opis i jednostavno kretanje kroz meni. Digitalna televizija će takođe omogućiti dodatne aplikacije kao što su prevod i titlovanje sadržaja koji će se prikazivati istovremeno sa slikom.

Prednosti prelaska sa analognog na digitalno emitavanje kanala su takođe i mogućnost portabl i mobilnog prijema programa, interaktivnost i konvergencija servisa. Konvergencija servisa podrazumeva skup heterogenih servisa (video servisi, servisi prenosa podataka, telefonski servisi) dostupnih korisniku preko različitih korisničkih uređaja koji funkcionišu u različitim okruženjima. Bitno je napomenuti da su korisniku dostupne različite vrste servisa, a da ih on vidi kao jedan.

Državi će digitalizacija omogućiti efikasnije i racionalnije korišćenje radio-frekvencijskog spektra. Oslobođeni deo spektra će se koristiti za nove usluge, promociju razvoja tehnologije, unapređenje konkurencije i više mogućnosti za unapređenje stvaralaštva i očuvanje kulturnog identiteta.

Digitalna dividenda predstavlja deo spektra koji će biti oslobođen usled boljeg iskorišćenja radio-frekevencijskog spektra prilikom emitovanja televizijskog signala u digitalnom obliku. Efikasnom i racionalnom raspodelom opsega digitalne dividende stvaraju se preduslovi za brži privredni rast. Na taj način se podstiče otvaranje novih radnih mesta i postavlja osnova ravnomernog i održivog regionalnog razvoja, budući da usluge mobilnih širokopojasnih komunikacija omogućavaju ljudima koji žive u manje razvijenim regionima, a koji nisu dovoljno pokriveni uslugama, da se povežu sa razvijenijim regionima i iskoriste prednosti širokopojasnog pristupa.

Uvođenjem digitalne televizije, kao i kroz digitalnu dividendu, u budućnosti će moći da se obezbede nove usluge:
1) Komunikacione usluge:
– bežične širokopojasne usluge;
– prenos multimedijalnih i video aplikacija do pokretnih, mobilnih i fiksnih monitora;
– usluge javne sigurnosti, kao što su bežične usluge u slučaju opasnosti.

2) Informacione usluge:
– bogatiji programski sadržaji iz specijalizovanih oblasti (politika, istorija, dečiji program, sport);
– poboljšani elektronski vodič kroz programe, mnogo brži i interaktivniji od običnog teleteksta, koji će predstavljati osnovni alat građanima za navigaciju kroz celokupnu ponudu usluga;

3) Interaktivne usluge
Interaktivna televizija predstavlja dvosmeran tok informacija, koja omogućava komunikaciju gledaoca i emitera, kao i skup sledećih digitalnih usluga:
elektronska trgovina;
elektronsko bankarstvo;
interaktivne igre i kvizovi;
informacije na zahtev;
video na zahtev;
internet servis, čitanje i slanje elektronske pošte;
klađenje;
glasanje.

Republika Srbija je izabrala najsevremeniji standard za digitalno zemaljsko emitovanje televizijskih signala – DVB-T2 i standard za video kompresiju – MPEG-4 verzija 10 (H.264 AVC). DVB-T2 standard, u odnosu na standarde prethodne generacije, nudi dobru zaštitu signala, bolje uslove prenosa, kao i manju osetljivost na smetnje. Građani koji TV program primaju zemaljskim putem (koriste antene), moraju da imaju ili novi televizor, koji podržava standarde koje je Srbija izabrala (DVB-T2/MPEG-4), ili specijalan uređaj set-top-box (STB), koji će digitalni signal odabranog standarda pretvoriti u oblik koji je pogodan za emitovanje na svim tipovima starih televizora, bilo da su analogni ili digitalni. Ovi će se uređaji pojaviti u vreme probnog emitovanja i u našim prodavnicama.

U nastavku realizacije projekta digitalizacije Ministarstvo je izradilo Specifikaciju o minimalnim tehničkim zahtevima koje treba da ispune uređaji za prijem terestričkog (zemaljskog) digitalnog televizijskog signala, kao i Uputstvo o načinu na koji se sprovodi testiranje tih uređaja. Ova preporuka je neobavezujuća ali sadrži minimale zahteve koje mora da ispuni svaki uređaj da bi bio podoban za prijem izabranog standarda. Primena ovih preporuka je dobrovoljna a zainteresovana lica koja distribuiraju ovakve uređaje mogu sklopiti ugovore sa ministarstvom na osnovu kojih će prihvatiti ove preporuke i način testiranja a ministarstvo će sa svoje strane ukazati na to koji distributeri puštaju u promet uređaje podobne za prijem signala, sve u cilju zaštite potrošača. O ovoj fazi u realizaciji projekta javnost će biti blagovremeno obaveštena. U tom cilju će ministarstvo održati sastanke sa svim zainteresovanim stranama (distributerima, udruženjima za zaštitu potrošača i sl.).

Specifikacija minimalnih tehničkih zahteva uređaja za prijem digitalnog terestričkog televizijskog signala u Republici Srbiji

Uputstvo o načinu i proceduri ispitivanja uređaja u cilju procene ispunjenosti uslova za prijem digitalnog terestričkog televizijskog signala u Republici Srbiji

Leave a Reply