Kablovska i sat. TV

Inicijalna digitalna TV mreža startuje 4. aprila

Digitalno emitovanje televizijskog programa kroz mrežu zemaljskih predajnika nesumnjivo je veliki korak napred koji će imati bitnog uticaja na sam karakter ovog medija. Može se slobodno reći da je to najznačajnija promena još od vremena uvođenja televizije u boji. Mogućnost mnogostrukog povećanja broja televizijskih programa koji se mogu emitovati, potencijalno osetne uštede električne energije, pa time i novca, na predajnim tačkama, otvaranje vrata novim interaktivnim servisima i intenzivnoj dvosmernoj komunikaciji sa gledalištem, samo su neki od novih dometa koje nudi digitalna TV.

Kao i televizija u boji tako i  digitalna televizija nije više stvar  izbora već je neminovnost za sve  TV stanice u svetu. Međunarodna obaveza da se štiti analogno emitovanje TV programa, na snazi je do 17. juna 2015.godine, što u osnovi znači da se do tada mora završiti proces digitalizacije.

Tokom 2011. godine, JP ETV je izgradilo mrežu od 13 predajnika i 2 repetitora koji rade na istoj frekvenciji kao i matični predajinik (gap filler) i time su se stekli uslovi za početak digitalnog emitovanja u Srbiji. Najveći deo opreme za formiranje mreže obezbeđen je iz IPA fondova Evropske unije uz pomoć Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva RS, a sama realizacija mreže (planiranje, projektovanje, montaža i testiranje) delo je stručnjaka ETV, dok su potrebne dozvole izdale nadležne agencije RATEL i RRA.

Od 21. marta 2012. Srbija će se pridružiti većini evropskih zemalja u kojima je započet proces prelaska sa analognog na digitalno emtovanje TV programa, jer će toga dana biti puštena u rad mreža digitalnih predajnika i time zvanično započeti prelazak sa analognog na digitalno emitovanje TV programa kroz mrežu zemaljskih predajnika.

Usvojeni standard za emitovanje  u Srbiji je DVB-T2, trenutno najmoderniji i najefikasniji, kompresioni standard je MPEG-4.10 (H264/AVC).

Emisione lokacije i kanali Inicijalne mreže su:

 1. Avala 27. UHF
 2. Niš Gorica 21. UHF
 3. Subotica 47. UHF
 4. Kruševac Goč 26. UHF
 5. Vršac 54. UHF
 6. Ovčar 64. UHF
 7. Priboj Bić 66. UHF
 8. Crveni Čot 31. UHF
 9. Užice-Zabučje 57.UHF

10. Loznica-Gučevo 27. UHF

11. Novi Pazar-Šutenovac 64. UHF

12. Valjevo-Pećina 42. UHF

13. Raška-Gradac 47. UHF

14. Košutnjak 27. UHF

15. Stojčino Brdo 27. UHF

 

U okviru Inicijalne mreže  biće emitovano 10 TV programa u standardnoj (SD) rezoluciji i jedan TV program  u visokoj (HD) rezoluciji.

Prema odluci RRA u Inicijalnoj mreži mogu da budu emitovani programi sledećih TV stanica:

SD programi:

 1. RTS 1
 2. RTS 2
 3. RTS DIGITAL
 4. PINK
 5. B92
 6. PRVA
 7. AVALA
 8. HEPI
 9. RTV1
 10.  STB
 11. RTS HD

Prema našoj proceni, a  stvarno stanje će biti poznato  posle detaljnih merenja koje će naši stručnjaci obavljati u narednim mesecima, digitalni signal iz Inicijalne mreže  moći će da primi oko 40% stanovništva Srbije.  Inicijalna mreže je, u eksperimentalnoj fazi, namenjena za testiranje sistema, predajnika, prijemnika, različitih parametara i mogućnosti prostiranja i prijema.

Za prijem digitalnog signala  Inicijalne mreže neophodno je:

 • TV prijemnik sa DVB-T2 tjunerom ili
 • poseban eksterni uređaj koji dekoduje digitalni signal i omogućava da se on prati na standardnom TV prijemniku (Set top box) – STB ili
 • poseban hardversko-softverski dodatak koji omogućava prijem digitalnog signala na PC računaru

 

Inicijalna mreža je dizajnirana  za prijem pomoću krovnih antena, a  samo oni gledaoci koji su blizu  predajnika mogu da ostvare prijem i pomoću sobnih antena, što bi inače  trebalo da bude normalan način prijema  kada mreža za digitalno emtovanje bude potpuno gotova.

 

Leave a Reply