Kablovska i sat. TV

Javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija

U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz.
Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca.
Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Adresa za slanje komentara:
Pošta: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nemanjina 22-26
11000 Beograd
Faks: 011 20-20-066

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:
Sanja Grčić
Telefon: 011 20-20-074
E-mail: [email protected]

Raspored aktivnosti

21. novembar 2014.

Početak javnih konsultacija-Objavljivanje nacrta Pravilnika o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz.
4. decembar 2014.

Završetak javnih konsultacija – rok za dostavljanje mišljenja je 10 radnih dana od dana početka javnih konsultacija.
Nacrt Pravilnika o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz

Pravilnik o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijiskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz

Leave a Reply