Kablovska i sat. TV

Minimum uslova koje mora da zadovolji Digitalni TV prijemnik

Uprava za Digitalnu agendu objavila je na svom sajtu preporuku Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva o

Specifikacijama minimalnih tehničkih zahteva uređaja za prijem digitalnog terestričkog televizijskog signala u Republici Srbiji.

Uz ovaj dokument, objavljeno je i Uputstvo za testiranje STB i digitalnih televizijskih prijemnika.

Oba dokumenta možete preuzeti sa ove stranice .

One thought on “Minimum uslova koje mora da zadovolji Digitalni TV prijemnik

Leave a Reply