Kablovska i sat. TV

Ministarstvo registrovalo žig garancije „digital TV“ za set-top-boxove

U okviru procesa digitalizacije, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je registrovalo žig garancije „digital TV“. Ukoliko set-top-box (STB) ili televizor ispunjava tehničke zahteve određene Opštim aktom o žigu garancije „digital TV“, može biti označen ovim žigom.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikaciju je utvrdilo proceduru za proizvođače, zastupnike, uvoznike ili prodavce uređaja za prijem koji žele da koriste žig garancije. Na ovaj način, obezbeđeno je da žigom garancije mogu biti obeleženi samo prijemnici digitalnog televizijskog programa pogodni za prijem signala emitovanog u Republici Srbiji.

digital-tv-zig

Svaki proizvođač, zastupnik, uvoznik ili prodavac uređaja za prijem će moći svoje uređaje da označi žigom garancije samo ukoliko uređaj ispunjava uslove koje je propisalo Ministarstvo.

Na ovaj način, građani će biti sigurni da svaki STB ili televizor označen žigom garancije ispunjava potrebne tehničke zahteve i omogućava da i nakon prelaska na digitalno emitovanje mogu nesmetano da prate TV program. Takođe, građani će biti obavešteni koji su uređaji za prijem označeni žigom garancije kroz spisak uređaja koji će Ministarstvo objaviti i ažurirati na posebnoj stranici veb sajta www.digitalizacija.info.

One thought on “Ministarstvo registrovalo žig garancije „digital TV“ za set-top-boxove

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Da li su tehnički zahtevi određeni Opštim aktom o žigu garancije „digital TV“ u skladu sa Specifikacijom minimalnih tehničkih zahteva uređaja za prijem digitalnog zemaljskog televizijskog signala u Republici Srbiji?

Leave a Reply