Kablovska i sat. TV

Na FTN održan okrugli sto o digitalizaciji RTV medija u APV i Srbiji

U Novom Sadu je juče održan okrugli sto posvećen digitalizaciji radio i TV signala u Republici Srbiji, u organizaciji republičkog Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo, kome je prisustvovala i potpredsednik Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za informacije Ana Tomanova Makanova. Ovo je treći okrugli sto posvećen digitalizaciji proizvodnje, prenosa i prijema programa domaćih RTV emitera koji signal emituju zemaljskim putem.

Osnov za raspravu je dokument koji je pripremila Međuresorska grupa Vlade Srbije “Osnove za izradu strategije o prelazu sa analognog na digitalno emitovanje radio i TV signala u Srbiji” koji treba da pripremi najpovoljnija rešenja za predstojeći prelazak na digitalnu tehnologiju, koji u skladu sa zahtevima EU, u čitavoj Evropi treba da bude okončan najkasnije do 17. juna 2015. godine, uz preporuku da proces bude okončan već do 2012. U rasparvi su učestvovali predstavnici, domaćina okruglog stola, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Telekoma, B92, TV Fox, Radio-televizije  Vojvodine. O temeljnim pretpostavkama ovog procesa i samog dokumenta za prelazak na digitalnu tehnologiju govorile su pomoćnice u Ministarstvu telekomunikacija Jelena Sučurlija i prof. Irini Reljin.

24_02_09_ftn_vl1.jpg

Predviđeni ritam prelaska na digitalnu tehnologiju u zemljama EU biće ostvaren sukcesivno, a zemlje u našem okruženju bi to trebalo da učine u 2010. i 2011. godini. Potpredsednik Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za informacije Ana Tomanova Makanova rekla je da će pokrajnske institucije uzeti aktivno učećše u procesu digitalizacije RTV programa, jer je mnogo bolji kvalitet slike, zvuka  kao i razvoj mnogobrojni dodatnih servisa i usluga, koje omogućava digitalni sistem kreiranja, prenosa i prijema signala veoma značajan za sve naše građane. Posebno su važne, ako se ima u vidu multijezičnost i multikulturalnost Vojvodine, i druge tehnološke prednosti digitalizacije, jer će svaki od digitalnih kanala imati mogućnost da podrži emitovanje više programa istog, visokog kvaliteta. U okviru današnje diskusije predloženo je da u AP Vojvodini bude izveden pilot-projekat digitalizacije RTV programa.

Leave a Reply