philips-eco-tv
Kablovska i sat. TV

Nedodeljena frekvencija verovatno ostaje za digitalizaciju

Državni sekretar Stefan Lazarević izjavio je za Tanjug da je Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine donelo odluku da od ponedeljka stavi u proceduru Pravilnik o raspodeli frekvencija, koji se odnosi na količinu svih slobodnih frekvencija za potrebe digitalizacije.

On je dodao da će nacionalna frekvencija, koja je ostala upražnjena gašenjem TV Avala, najverovatnije biti iskorišćena u procesu digitalizacije.

Stavljanjem Pravilnika u proceduru znači da ćemo ga poslati svim institucijama od kojih je neophodno da pribavimo pozitivno mišljenje i nakon toga ministarstvo će imati otvoren put za njegovo donošenje, kazao je Lazarević.

toshiba-uhd-tv

Donošenje Pravilnika bi značilo da možemo da izvršimo proširenje inicijalne mreže, odnosno da u potpunosti stavimo u funkciju opremu koju smo dobili od EU kao donaciju, a s druge strane, stavljanjem u funkciju inicijalne mreže bismo obezbedili pokrivenost države sa digitalnim signalom od oko 70 do 80 odsto, objasnio je on.

To bi, prema njegovim rečima, olakšalo ne samo promociju procesa digitalizacije, već i bolju komunikaciju sa građanima i lokalnim i regionalnim emiterima.

Lazarević je istakao da bi, takođe, već sada moglo da se planira šta da se radi sa digitalnom dividendom, odnosno na koji način je najbolje da se stavi na raspolaganje mobilnim operaterima.

To bi značilo više novca za budžet od prodaje spektra, a s druge strane, brži razvoj i veće investicije u telekomunikacije, kao i veći broj korisnika širokopojasnog interneta, naveo je Stefan Lazarević.

Kada je reč o raspisivanju konkursa za 4G lincencu, Lazarević je kazao da su Ministarstvo i RATEL već počeli konsultacije sa operatorima, i u narednih nekoliko nedelja imaće jasnu sliku oko toga na koji način će se vršiti prodaja radio-frekvencijskog spektra.

To je veoma ozbiljan posao koji zahteva dosta stručnosti i angažmana svih institucija. Moramo da sagledamo i uzmemo u obzir dinamiku završetka procesa digitalizacije s obzirom na sada promenjene okolnosti, a to će uticati na donošenje naše konačne odluke u narednih nekoliko nedelja, ukazao je Lazarević.

U zavisnosti od toga na koji način će se izvršiti prodaja spektra, tj. izdavanje licenci, zavisiće i količina sredstava koja će završiti u budžetu, ali iz ove perspektive se može reći da se radi o cifri od 100 miliona evra, dodao je on.

Zadatak i Ministarstva i RATEL je da izabere najbolji i najefikasniji put koji će, s jedne strane omogućiti što veća sredstva za budžet, a s druge strane što veće investicije i što brži razvoj elektronskih komunikacija, naglasio je Lazarević.

On je podsetio da je ministarstvo u više navrata ukazivalo da bi bilo veoma dobro da se sve slobodne frekvencije iskoriste za digitalizaciju, s obzirom da bi na taj način dobili mnogo predvidljiviji proces digitalizacije i veću sigurnost da će on biti završen, a osim toga, dodatno bi ubrzali proces koji je u velikom zaostatku.

One thought on “Nedodeljena frekvencija verovatno ostaje za digitalizaciju

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  U korektno napisanom tekstu “I mobilni operateri u trci za nacionalnu frekvenciju” (“Politika”, 10. avgust 2013) peti pasusu glasi: “Kada se zavrsi proces digitalizacije i stvori digitalna dividenda (frekvencijski spektar koji ostaje slobodan nakon prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa), tek onda ce se javiti prostor koji koji bi mobilni operatori mogli da koriste.”

  Tu cinjenicu imao je u vidu i zakonodavac kada je u clanu 104. stav 6. Zakona o elektronskim komunikacijama (ZEK) propisao da najkasnije do okoncanja digitalizacije Vlada, na predlog Ministarstva, a u saradnji sa nadleznim pokrajinskim organom, utvrdjuje nacin koriscenja “digitalne dividende”.

  I “Telekom Srbija” je ispravno odgovorio da nije zainteresovan za frekvencijske kanale koje su koristili predajnici u mrezi K-5 “TV Avale”. Znao je Telekom da u mrezi K-5 postoji samo jedan predajnik “Kikinda”koji emituje na 67. kanalu u opsegu 790 -862 MHz namenjenom za bezicne sirokopojasne komunikacione sluzbe.

  Medutim, vrlo je vazno da, na osnovu prethodno pomenutog zakonskog ovlascenja, RATEL i resorno Ministarstvo pripreme a Vlada donese strateski akt – Odluku o utvrdjivanju visegodisnjeg programa politike koriscenja radio-frekvencijskog spektra. Tom odlukom bi se utvrdilo narocito:

  1) da je za bezicne sirokopojasna komunikacije potreban radio-frekvencijski spektar sirine od najmanje 1 200 MHz do 2015. godine, prema clanu 3. tacka (b) Odluke 243/2012/EU; i

  2) da ce se za ove komunikacije koristiti radio-frekvencijski opsezi 790-862 MHz, 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz, i 3,4-3,8 GHz, po clanu 6. stav 8. pomenute evropske odluke.

  Bilo kako bilo redosled u procesu digitalizacije televizije i bezicnih sirokopojasnih komunikacija mora da se postuje. Mora prvo da se namiri JP “Emisiona tehnuka i veze”, a zatim buduci operatori ili eksploatatori bezicnih sirokopojasnih komunikacionih mreza nove generacije (4G). Za utehu nasih regulatora je da se sa slicnim pitanjima i problemima bori i nadlezna evropska komesarka Neli Krus, iako su sve drzave clanice EU skoro zavrsile digitalizaciju TV.

Leave a Reply