euprava · Kablovska i sat. TV

Novi Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristup multipleksu

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija donelo je Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu, koji je objavljen u Službenom glasniku RS od 18. avgusta 2014. godine.

Pravilnik detaljno uređuje tehničke uslove i dinamiku procesa prelaska na digitalno emitovanje TV programa. Njim se utvrđuje raspored radio-frekvencijskih kanala po zonama raspodele za prvi, drugi i treći multipleks, način pristupa multipleksu, kao i dalji razvoj Inicijalne mreže za testiranje emitovanja digitalnog TV signala. Pravilnik definiše da najmanje 95% stanovništva u prvom multipleksu bude pokriveno digitalnim terestričkim televizijskim signalom, a najmanje 90% stanovništva u drugom i trećem multipleksu.

Pored toga, definisani su rokovi za početak simulkasta i gašenje analognih servisa, po zonama raspodele. Simulkast predstavlja tranzicioni period tj. paralelno emitovanje i analognog i digitalnog televizijskog signala. Određeno je da 1. septembra 2014. godine počne simulkast, a prvi analogni predajnici biće isključeni 1. marta 2015. godine.

U prilogu Pravilnika dati su Minimalni tehnički uslovi za emitovanje digitalnog terestričkog televizijskog signala, čime je precizirano kakav signal treba da su u mogućnosti da prime digitalni TV prijemnici (televizori i set-top-boksovi). U skladu sa tim uslovima, Ministarstvo će uspostaviti žig garancije „Digital TV“ koji će služiti za označavanje prijemnika, kako bi građani lakše prepoznali proizvode koje mogu da koriste za prijem digitalnog TV signala u Republici Srbiji.

Državna sekretarka Tatjana Matić je istakla da digitalizacija zemaljske televizije predstavlja proces od velikog značaja za unapređenje sistema javnog informisanja u Republici Srbiji, posebno u kontekstu novih komunikacionih, informativnih i interaktivnih usluga koje će biti dostupne građanima. Digitalna televizija omogućava bolji kvalitet zvuka i slike, raznovrsnije sadržaje i više televizijskih programa, nove mogućnosti za dvosmernu komunikaciju, televiziju visoke rezolucije, usluge namenjene osobama sa posebnim potrebama.

Državi će digitalizacija omogućiti efikasnije i racionalnije korišćenje radio-frekvencijskog spektra. Oslobođeni deo spektra će se koristiti za nove usluge, promociju razvoja tehnologije, unapređenje konkurencije i više mogućnosti za unapređenje stvaralaštva i očuvanje kulturnog identiteta.

5 thoughts on “Novi Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristup multipleksu

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Ovim pravilnikom se utvrdjuje nova, “skracena” raspodela (pogresno, raspored) radio-frekvencijskih kanala po zonama raspodele za prvi, drugi i treći multipleks. Pored toga, konacno su odredjeni 1. septembar 2014. kao rok za početak “simulkasta”, tj. prelaznog perioda paralelnog emitovanja i analognog i digitalnog TV signala, kao i 1. mart 2015. kao rok za pocetak prestanaka pruzanja analognih audio-vizuelnih medijskih usluga odnosno TV usluga svih pruzalaca (nacionalnih, regionalnih i lokalnih?).

  Iako je novim Zakonom o elektronskim medijima propisano da audio-vizuelna medijska usluga obuhvata kako linearnu tako i nelinearnu audio-vizuelnua medijsku usluga, interesano je da se u ovom pravilniku pominje samo linearno digitalno emitovanje TV programa (standardi za kompresiju MPEG-4 i prenos DVB-T2). O nelinearnom digitalnom emitovanju TV programa putem bezicnih sirokopojasnih komunikacionih mreza (po internet protolopu) nema ni reci, mada se iz “skracene” raspodele radio-frekvencijskih kanala po zonama raspodele vidi da su u obzir uzete kako tzv. digitalna dividenda 1 (790-862 MHz) tako u i digitalna dividenda 2 (698-790 MHz), ali bez prethodnih izmena i dopuna UREDBE o utvrđivanju Plana namene radio-frekvencijskih opsega i Pravilnika o utvrđivanju plana raspodele frekvencija/lokacija/zona raspodele za terestričke digitalne TV radio-difuzne stanice u UHF opsegu za teritoriju Republike Srbije (http://www.ratel.rs/upload/documents/Regulativa/Pravilnici/Pravilnici_koje_donosi_MTID/Pravilnik_o_utvrdjivanju_plana_raspodele_za_digitalne_TV_stanice_SGRS-73-13.pdf).

 2. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Mom prethodnom komentaru prikljucujem sledecu dopunu.

  U novoj Strategija razvoja širokopojasnih mreža i servisa u Republici Srbiji do 2016. godine u tacki 5.1.2 (Bežične mreže) pise izmedju ostalog: “Nove tehnologije u bežičnim sistemima elektronskih komunikacija su konvergirale i time prilično približile radiodifuzne mobilnim sistemima. U najnovijim rešenjima, na primer televizijskog standarda, DVB-T2 (Digital Video Broadcasting Terrestrial), kao i četvrte generacije mobilnih sistema, LTE, zajedničko je: pristup multipleksu, modulacioni postupci, tip zaštitnog kodovanja i zasnovanost na IP tehnologiji. To navodi da će se u bliskoj budućnosti, naći rešenje za njihov zajednički rad, bar u nekom delu ponuđenih servisa, kao što je televizijsko emitovanje.”

  Takodje, u ovoj strategiji u tacki 6. zakluceno je izmedju ostalog: “Država mora da definiše mehanizme efikasnog korišćenja radio-frekvencijskog spektra, kako bi spremno dočekala uvođenje novih širokopojasnih bežičnih tehnologija. Deo spektra nastao u procesu zamena tehnologija u svim tehnikama prenosa naziva se digitalna dividenda. Zbog velike zainteresovanosti mobilnih operatora za oslobođeni spektar, najviše se govori o njegovoj dodeli za mobilne širokopojasne sisteme, odnosno za uvođenje širokopojasnog pristupa. Time bi se, do izvesne mere, smanjio jaz u odnosu na razvijene države. Digitalna dividenda je sagledana kao jedna od najznačajnijih karika u postupku izlaska iz postojeće ekonomske krize. Analize su pokazale da bi prodaja kapaciteta, po osnovu digitalne dividende, mogla da ostvari dvojaki dobitak: razvoj širokopojasnog pristupa za sve građane, kao i finansijska dobit za državu. I jedno i drugo dovodi do ekonomskog prosperiteta jer sam širokopojasni pristup obezbeđuje način za povećanje standarda ne samo običnih građana, već i razvoj malih i srednjih preduzeća, a time i značajan uticaj na ekonomiju države.”

  Navedena strateska opredeljenja, u pogledu nelinearne digitalne televizije (digitalna televizije na zahtev), nisu jasno i eksplicitno izrazena novim Pravilnikom o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristup multipleksu. Zasto?

 3. Аца

  Ми смо баш велике покондирене тикве. Хлеба немамо да једемо али хоћемо дигиталну телевизију.

 4. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Cetvrti pasus ovog saopstenja glasi: “U prilogu Pravilnika dati su Minimalni tehnički uslovi za emitovanje digitalnog terestričkog televizijskog signala, čime je precizirano kakav signal treba da su u mogućnosti da prime digitalni TV prijemnici (televizori i set-top-boksovi). U skladu sa tim uslovima, Ministarstvo će uspostaviti žig garancije „Digital TV“ koji će služiti za označavanje prijemnika, kako bi građani lakše prepoznali proizvode koje mogu da koriste za prijem digitalnog TV signala u Republici Srbiji.”

  Minimalni tehnički uslovi za emitovanje digitalnog terestričkog televizijskog signala ne mogu zameniti minimalne tehnicke uslove za prijem digitalnog terestričkog TV signala, onosno minimalne tehnicke karakteristike digitalnog terestričkog TVprijemnika.

  Minimalni skup tehničkih zahteva koje je potrebno da zadovolje prijemnici digitalnog terestričkog TV signala odredjen je, ako se ne varam, jos uvek vazecom i neobavezujucom Specifikacijom minimalnih tehničkih zahteva uređaja za prijem digitalnog zemaljskog televizijskog signala u Republici Srbiji.

  Stavise, procedura ispitivanja prijemnika digitalnog terestričkog TV signala, koji obuhvataju digitalne STB (Set Top Box) prijemnike koji se priključuju na TV uređaj ili monitor, i digitalne TV prijemnike koji imaju mogućnost prijema DVB-T2, u cilju provere ispunjenja minimalnog skupa tehničkih zahteva definisanih u navedenoj Specifikaciji minimalnih tehnickih zahteva, odredjen je jos uvek vazecim i neobavezujucim Uputstvom o načinu i proceduri ispitivanja uređaja u cilju procene ispunjenosti uslova za prijem digitalnog zemaljskog televizijskog signala u Republici Srbiji.

  Zakljucak – Emisione karakteriste nisu isto sto i prijemne karakteristike.

 5. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Ministar privrede sastavio je sledeći (najnoviji) Spisak srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 59/2014) – http://www.dmdm.rs/PDF/SPISAK_SRPSKIH_STANDARDA_IZ_OBLASTI_ELEKTROMAGNETSKE_KOMPATIBILNOSTI.pdf.

  Pod rednim brojem 49. je SRPS EN 55013:2014 – “Radio i televizijski prijemnici i pridruženi uređaji – Karakteristike radio-smetnji – Granice i metode merenja”, a pod rednim brojem 53. je SRPS EN 55020:2011 i SRPS EN 55020:2011/A11:2012 – “Radio i televizijski prijemnici i pridruženi uređaji – Karakteristike imunosti – Granice i metode merenja”.

  Uveren sam da postojeci digitalni TV prijemnici, po DVB-T2 standardu, koji se mogu kupiti na trzistu, ispunjavaju karakteristike smetnji i imunosti utvrdjene prema gore navedenim srpskim standardima.

Leave a Reply