Kablovska i sat. TV

Održan sastanak o digitalizaciji radiodifuzije u Srbiji

Ministar kulture Nebojša Bradić učestvovao je na sastanku o digitalizaciji radiodifuzije u Srbiji u organizaciji Misije OEBS–a. Na sastanku su govorili i ambasador Dimitrios Kipreos, šef Misije OEBS-a u Srbiji, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić, predsednik UO Ratela prof. Jovan Radunović, predsednik Saveta RRA Vladika Porfirije Perić, v.d. preduzeća „Emisiona tehnika i veze“ Vladimir Homan, šefica odeljenja za medije Misije OEBS-a Dragana Solomon.

Ministar kulture istakao je da je osnovni prioritet Ministarstva kulture ubrzanje procesa usklađivanja svih medijskih zakona i podzakonskih akata sa standardima i pravnim tekovinama Evropske unije. Kada je digitalizacija u pitanju, sa stanovišta nadležnosti Ministarstva kulture, to je pre svega Direktiva o audiovizelnim medijskim uslugama.

“Ministarstvo je iniciralo izradu Medijske strategije sa ciljem da se pronađu adekvatna i održiva rešenja za razvoj medija u skladu sa svim aktuelnim međunarodnim standardima u oblasti medija i novih komunikacionih usluga. Planirano je da strategija bude izrađena tokom ove godine i da postavi jasne okvire i smernice za sve zakonodavne izmene koje je potrebno izvršiti kako bi se oblast medija transformisala u cilju ubrzanih evrointegracija, a imajući u vidu postojeće karakteristike i probleme medijske scene u Srbiji. Proces digitalizacije je svakako jedna od ključnih tema u ovom kontekstu.

U saradnji sa Ministarstvom za telekomunikacije, RATEL-om i Republičkom radiodifuznom agencijom, učestvovali smo u izradi Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Srbiji, i to prvenstveno u delu koji se odnosi na informisanje javnosti i promociju procesa digitalizacije. U tom smislu, veoma je važna i saradnja sa svim zainteresovanim stranama i učesnicima u procesu digitalizacije kako bi se ovaj složeni proces koordinisao na način koji omogućava njihovo efikasno učešće i maksimalno korišćenje svih prednosti digitalizacije” istakao je ministar Bradić.

Leave a Reply