Kablovska i sat. TV

Održani okrugli stolovi u Nišu i Novom Sadu povodom digitalizacije televizije

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo je nakon okruglog stola u Beogradu, organizovalo još dva okrugla stola, u Nišu i Novom Sadu, o temama obuhvaćenim dokumentom “Osnove za izradu Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog program u Republici Srbiji”, a koje će biti precizirane Strategijom i Akcionim planom.

Okrugli sto u Nišu održan je 17. februara 2009. godine u sali za sednice Elektronskog fakulteta. Skup je otvorio šef katedre za telekomunikacije Elektronskog fakulteta u Nišu, prof. dr Bratislav Milovanović, a zatim su se prisutnima obratili državni sekretar u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo, Boris Barjaktarović, pomoćnica ministarke za međunarodnu saradnju i evropske integracije, mr Jelena Surčulija i pomoćnica ministarke za telekomunikacije, dr Irini Reljin.

Okrugli sto u Novom Sadu održan je 24. februara 2009. godine usvečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka. Okrugli sto otvorio je šef katedre za telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka, prof. dr Vojin Šenk, a onda su se prisutnima obratili prof. dr Željen Trpovski, sa Fakulteta tehničkih nauka, pomoćnica ministarke za međunarodnu saradnju i evropske integracije, mr Jelena Surčulija i pomoćnica ministarke za telekomunikacije, dr Irini Reljin.

Okruglim stolovima prisustvovali su predstavnici Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, regulatornih agencija, emitera, fakulteta, proizvođača opreme, kao i medija.

Predlozi izneti u Nišu i Novom Sadu daju konkretne predloge odgovora na pitanja koja će biti obuhvaćena Strategijom i Akcionim planom za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji.

Nakon završetka javnih konsultacija, naredni korak Ministarstva je nastavak rada na izradi Strategije i Akcionog plana, počevši od 2. marta 2009. godine.
Kada bude bio završen, predlog teksta dokumenta biće tema javne rasprave na seriji okruglih stolova širom Republike Srbije. Očekuje se da Vlada Republike Srbije usvoji Strategiju i Akcioni plan do kraja juna 2009. godine.

Leave a Reply