Kablovska i sat. TV

OFPS i PI postigli sporazum sa RTS-om i RTV Vojvodine

Srbija je na dobrom putu da postane uređena evropska država i kada je u pitanju poštovanje autorskih i srodnih prava, a najveći pomak ka tome učinjen je nakon potpisivanja istorijskog sporazuma Kolektivnih organizacija za zaštitu autorskih i srodnih prava – OFPS (Organizacija proizvođača fonograma Srbije) i PI (Prava interpretatora) sa RTS-om (Javna medijska ustanova “Radio televizija Srbije”) i RTV Vojvodine (Javna medijska ustanova “Radio televizija Vojvodine”).
– Poučene zahtevima koje diktiraju i zakoni Srbije (Zakon o autorskim i srodnim pravima), ali i strogi zahtevi za poštovanje zakona od strane EU sa zadovoljstvom obaveštavamo javnost da je 14. januara 2015. godine zaključen Sporazum o jedinstvenoj tarifi za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija od strane javnih medijskih ustanova, koji su zaključile Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora – PI i Organizacija proizvođača fonograma Srbije – OFPS s jedne strane i Javna medijska ustanova “Radio televizija Srbije” i Javna medijska ustanova “Radio televizija Vojvodine” s druge strane, navodi se u saopštenju.


Podsećamo da su u martu 2014. kolektivne organizacije Ofps i Pi potpisale isti takav sporazum o novoj Tarifi za iskorišćavanje i emitovanje fonograma i na njima zabeleženim interpretacijama a i sa reprezentativnim udruzenjem RTV emitera Anem (za komercijalne emitere), što predstavlja veliki pomak u odnosu na ranije godine.
Sporazum OFPS i Pi sa RTS-om i RTV Vojvodine postignut je uz veliku pomoć Zavoda za intelektualnu svojinu, kao medijatora.

Leave a Reply