Kablovska i sat. TV

Početak prelaska na digitalni TV signal

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija obaveštava građane koji TV signal primaju putem antene da je 1. septembra je zvanično počeo tranzicioni period u digitalizaciji TV signala.

Digitalni signal trenutno pokriva preko 90% stanovništva Srbije i TV gledaoci treba da počnu da se orijentišu na digitalni prijem. Do kraja februara sledeće godine u zonama predajnika Avala, Čot, Subotica, Sombor, Kikinda, Vršac, Rudnik i Crni Vrh Jagodina, istovremeno će se emitovati analogni i digitalni TV signal. U ovim zonama analogni signal se gasi 1. marta 2015. godine, a do 1. maja 2015. godine to će biti učinjeno i u ostalim zonama.

U navedenom periodu svi građani koji primaju signal preko krovne ili sobne antene treba da pređu na prijem digitalnog signala. Za prijem digitalnog TV signala je potrebno da nabavite odgovarajući STB uređaj koji priključujete na postojeći televizor ili da imate noviji model televizora koji podržava standarde DVB-T2 i MPEG-4. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će materijalno najugroženijim kategorijama stanovništva obezbediti besplatne STB uređaje.

Republika Srbija je preuzela međunarodnu obavezu da proces prelaska na digitalno emitovanje zemaljskog TV signala okonča najkasnije do 17. juna 2015. godine. Pored kvalitetnijeg TV signala, digitalizacijom će se osloboditi frekvencije koje će se koristiti za bolje pokrivanje signalom mobilne telefonije i brži mobilni internet.

Leave a Reply