Kablovska i sat. TV

Početak rada Inicijalne digitalne mreže u sredu 21. marta

JP ETV sa ponosom najavljuje puštanje u rad Inicijalne mreže za digitalno emitovanje TV signala. Ceremonija puštanja u rad planirana je za sredu, 21. marta, na kompleksu Avalskog tornja, gde će ministar Predrag Marković uključiti digitalni predajnik. Ovim činom će u Srbiji, zvanično, početi emitovanje digitalnog TV signala, najnovijeg – DVB-T2 standarda. Istog dana, digitalni signal će početi da se emituje sa svih emisionih lokacija planiranih za ovu mrežu (sa izuzetkom lokacije Priboj).

Inicijalna mreža

JP Emisiona tehnika i veze, je u saradnji sa Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva – Upravom za digitalnu agendu, dogovorilo izgradnju promotivne  – Inicijalne mreže  (zvanični naziv je – Inicijalna mreža za testiranje emitovanja digitalnog TV signala), za emitovanje DVB-T2 signalom, na teritoriji Republike Srbije.

Inicijalnu mrežu sačinjava 13 + 2 emisione lokacije, sa kojih će se u periodu do konačnog analognog switch-off-a (kompletnog prelaska na digitalno emitovanje) vršiti istovremeno (simulcast) emitovanje analognog i digitalnog televizijskog programa.

Dve dodatne emisione lokacije (Košutnjak i Stojčino brdo) predviđene su za formiranje SFN mreže na teritoriji grada Beograda.

U skladu sa usvojenom Strategijom Vlade Republike Srbije o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji i Pravilnikom o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u terestričkoj digitalnoj radiodifuziji, signal emitovan u Inicijalnoj mreži biće po standardu DVB-T2, uz primenu MPEG-4 kompresije video signala.

Emitovanje ima za cilj upoznavanje gledalaca, u zonama prijema, sa prednostima koje donosi digitalna televizija. Razlog tome je i potreba testiranja instalirane emisione opreme i otklanjanje eventualnih nedostataka pre uspostavljanja konačne mreže za digitalno emitovanje na teritoriji Republike Srbije. Emiteri će imati priliku da prepoznaju prednosti koje nudi digitalna televizija, i da njihovom primenom, obogate ponudu usluga koje pružaju.

Leave a Reply