Kablovska i sat. TV

Prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji

Airtel Digital TV ReviewMinistarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo pokreće javne konsultacije pre izrade Strategije i Akcionog plana za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji. Javne konsultacije se organizuju radi pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti u vezi procesa izrade Strategije i Akcionog plana za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji.

Predmet konsultacija su: predlog tema koje će biti obuhvaćene Strategijom i Akcionim planom, regulatorni okvir, biranje mrežnih operatora, regulisanje načina upravljanja multipleksom, izdavanje dozvola za emitovanje programskih sadržaja, regulisanje naknada za emitovanje programa, traženi procenat pokrivenosti teritorije Srbije digitalnim televizijskim signalom, tehnička pitanja, mogući načini pristupa digitalnoj tranziciji, digitalizacija uz obavezu svim emiterima da ispoštuju „simulcast”, moguće trajanje „simulcast”-a, programski sadržaji, broj kanala u okviru multipleksa, ekonomska pitanja, finansiranje procesa digitalizacije i dr.

Vlada Republike Srbije je 22.01.2009. godine usvojila „Osnove za izradu Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji” i ovaj dokument predstavlja osnovu za javnu diskusiju. Tokom februara 2009. održaće se javne diskusije u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Zainteresovani mogu svoje komentare da šalju na adresu: [email protected]

Leave a Reply