Kablovska i sat. TV

Prvi digitalni TV signal od 2014

Prva faza gašenja analognog televizijskog signala u Srbiji i prelaska na digitalni očekuje se u drugoj polovini 2014.

Ključni odgovor na to pitanje zapravo leži u finansijama. Kada bismo danas imali precizno određena finansijska sredstva, imali bismo i tačan datum, tako da sve zavisi od brzine obezbeđivanja novca, kaže Stefan Lazarević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

lg-tv

Na pitanje u koliko će se faza odvijati prelazak na digitalni signal, Lazarević navodi da će radna grupa zadužena za Plan prelaska s analognog na digitalno emitovanje TV signala ovih dana intezivirati rad i da očekuje da ćemo u roku od mesec ili dva znati tačno kako će isključivanje biti sprovedeno.

Lazarević je rekao da su stvoreni uslovi za proširenje Inicijalne mreže za emitovanje digitalnog TV i za stavljanje u funkciju opreme koju je Srbija dobila kroz donaciju EU, ali da imamju i jasnu procenu neophodnih finansijskih sredstava za završetak procesa koja iznose više nego duplo manje od prvobitne procene koju su zatekli. Proširena Inicijalna mreža, koja je prošle sedmice puštena, podrazumeva emitovanje digitalnog signala sa 35 emisione lokacije i pokrivanje 75 odsto populacije.

Leave a Reply