Kablovska i sat. TV

RATEL odredio mesečne naknade za zakup kablovske kanalizacije

Na osnovu relevantnih odredaba Zakona o elektronskim komunikacijama, Zakona o opštem upravnom postupku i Statuta Republičke agencije za elektronske komunikacije, direktor Agencije je doneo rešenje kojim se operatorima koji su imaoci kablovske kanalizacije određuje visina mesečne naknade za zakup kablovske kanalizacije za polaganje kablova.

One thought on “RATEL odredio mesečne naknade za zakup kablovske kanalizacije

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Medjutim, prema clanu 36. stav 2. Zakona o trgovini, obrazovanje cena na tržištu je slobodno, osim za robu/usluge za koje je zakonom utvrđen drugačiji način obrazovanja cena. A Zakonom o elektronskim komunikacijama nije ni jednom odredbom eksplicitno utvrdjen drugaciji nacin obrazovanja cene za zakup kablovske kanalizacije za polaganje kablova, niti je direktor Agencije za elektronske komunikacije (RATEL) ovlascen da donese resenje u obliku opsteg akta kojim se operatorima (sa ili bez znacajne trzisne snage) koji su imaoci kablovske kanalizacije odredjuje (namece) ta tipicna administrativna cena (0,09 EUR/m).

    Bilo bi lepo da je RATEL i u interesu krajnjih korisnika vec doneo propis cijom bi se primenom obezbedilo obrazovanje prihvatljive cene za tzv. univerzalni servis i druge javno dostupne elektronske komunikacione usluge prema stvarnim troskovima operatora.

Leave a Reply