Kablovska i sat. TV

RATEL upozorio emitere na preglasne reklame

Redovnom kontrolom korišćenja dela radiofrekvencijskog spektra koji koriste televizijski i FM difuzne radio-stanice, kao i emitovanja programa u kablovskim distribucionim sistemima, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge je registrovala brojna premašenja graničnih vrednosti devijacije frekvencije signala, odnosno devijacije frekvencije nosioca zvuka kod televizijskih emisija.

Navedena premašenja su stalnog karaktera kod nekih FM difuznih radio-stanica, a kod televizijskih emisija su često izražena za vreme emitovanja reklama. Ova pojava uzrokuje naglo povećanje nivoa zvučnog signala prilikom promene kanala, odnosno u toku emitovanja reklama, što stvara osećanje nelagodnosti kod slušalaca. Na ovu pojavu ukazuju i brojne žalbe koje građani upućuju Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

 

S obzirom na to da su premašenja graničnih vrednosti devijacije registrovana i ranije, upozoravamo sve emitere da se pridržavaju tehničkih normi kojima se reguliše ova oblast, jer ćemo, u suprotnom, biti prinuđeni da pokrenemo prekršajne prijave u skladu s odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama.

Leave a Reply