Kablovska i sat. TV

SES i Eutelsat razrešuju spor oko orbitalne pozicije 28,5 stepeni istočno

Kompanije  SES (kotirana na berzama Euronext Paris i Luxembourg Stock Exchange pod oznakom SESG) i Eutelsat Communications (kotirana na berzi Euronext  Pariz pod oznakom ETL) najavile su danas da su zaključile niz ugovora, koji obuhvataju rešavanje sudskih sporova koji se tiču prava na korišćenje orbitalne pozicije 28,5 stepeni istočne i koji podrazumevaju dugoročnu komercijalizaciju, kao i elemente za koordinaciju frekvencije.

ses astra

Prvi ugovor okončava arbitražnu proceduru između kompanija Eutelsat i SES koja je započeta u oktobru 2012. godine u Međunarodnoj privrednoj komori u Parizu. Ovaj spor se ticao prava na korišćenje spektra od 500MHz na orbitalnoj poziciji 28,5 stepeni istočno. Eutelsat je prekinuo korišćenje ovog spektra 3. oktobra 2013, a SES je potom nastavio da ga koristi od tog datuma. Spor oko ovog prava na korišćenje sada je razrešen, tako što će sateliti kompanije SES nastaviti da koriste ovu lokaciju, a Eutelsat će nezavisno koristiti deo kapaciteta frekvencija koje su ranije bile sporne.

 

Prema drugom sporazumu između ovih kompanija, Eutelsat je ugovorio dugoročno korišćenje kapaciteta na SES satelitskoj floti na 28,5 stepeni istočne orbitalne pozicije. Eutelsat će vršiti komercijalizaciju preko Evrope na SES floti od 125 MHz (8 transpondera), umesto na prethodno spornih 500 MHz. Eutelsat će takođe vršiti komercijalizaciju na SES floti od 250 MHz (12 transpondera) koji nisu bili predmet sudskog spora. Dvadeset transpondera će raditi na 3 nova satelita koja je SES postavio na 28,2/28,5 stepeni istočne orbitalne pozicije, ASTRA 2F, ASTRA 2E i ASTRA 2G, od kojih su prva dva lansirana i operativna, dok je lansiranje trećeg planirano ove godine.

 

Treći sporazum između kompanija tiče se tehničke koordinacije frekvencija prema pravilima Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU). Sporazum će obema stranama omogućiti optimizovano korišćenje njihovih spektara na brojnim orbitalnim pozicijama iznad Evrope, Bliskog Istoka i Afrike. U tehničkom smislu potvrđuje i razjašnjava geografsku pokrivenost i nivoe prenosne snage za frekvencije na ovim pozicijama.

 

„Sporazumi sa Eutelsatom stvaraju siguran okvir za poslovanje na glavnim tržištima distribucije i prenosa podataka u Evropi, Bliskom Istoku i Africi”, izjavio je Romain Bausch, predsednik i izvršni direktor kompanije SES. „Oni su korisni za celu našu industriju, a pre svega, za naše klijente i krajnje korisnike jer će moći da koriste optimalne satelitske usluge. Sporazumi kompaniji SES omogućavaju da u potpunosti iskoristi svoje  investicije u satelite i flote i da efikasno koriste svoju imovinu i frekvencijski spektar. Možemo da se fokusiramo na dalju komercijalizaciju našeg satelitskog kapaciteta i na obezbeđivanje odličnih usluga za naše klijente i korisnike širom sveta”.

Michel de Rosen, predsednik i izvršni direktor kompanije Eutelsat izjavio je: „Vođene ključnim ciljem da klijentima pruže vrhunsku uslugu i da optimizuju korišćenje spektra, kompanije Eutelsat i SES preduzele su pragmatičan i poslovan pristup ka razrešenju spora. Ovi dugoročni sporazumi razjašnjavaju uslove za rad bez smetnji i omogućavaju da svaka kompanija nezavisno proširi svoje aktivnosti u oblasti komercijalizacije u konkurentnom okruženju. Kompanija Eutelsat je posvećena pružanju inovativnih usluga u jednom od  najaktivnijih okruženja na tržištu radiosifuzije, a sad može da dodatno poboljša produktivnost svojih resursa u orbiti i svojih budućih investicija”.

Leave a Reply