Kablovska i sat. TV

TV pretplate nema, vraća se 2016 kao “taksa”

Novi Zakon o javnim medijskim servisima, koji je danas skupština usvojila sa 183 glasa za, uređuje rad RTS-a i RTV-a, precizira obavezu njihovog rada na načelima istinitog, nepristrasnog, potpunog i blagovremenog informisanja, zabranu cenzure, poštovanje ljudskih prava i finansiranje iz budžeta do 2016. godine.

Zakonom se precizira da će njihovo finansiranje od 2016. biti iz takse za javni medijski servis, iz budžeta, od komercijalnih prihoda… Taksa ne može biti veća od 500 dinara, a plaćaće je svi građani i pravna lica koja imaju strujomer.

Visina takse u narednim godinama će se usklađivati sa porastom Indeksa potrošačkih cena za mesec septembar u godini u kojoj se usklađuje. Za neizvršavanje obaveze plaćanja takse RTS i RTV pokreću postupak naplate u skladu sa zakonom.

Takođe, zakonom se podvlači poštovanje profesionalnih standarda i kodeksa u ostvarivanja javnog interesa koji podrazumeva proizvodnju, kupovinu, obradu i objavljivanje radio, televizijskih i multimedijalnih sadržaja, naročito informativnih, obrazovnih, kulturno-umetničkih, dečjih, zabavnih, sportskih, verskih i drugih koji su od javnog interesa za građane. Zakon naglašava da javni medijski servis ostvaruje javni interes i uvažava zahteve javnosti.

Privatizacije medija do 1. jula naredne godine

Poslanici su sa 182 glasa “za” usvojili Zakon o javnom informisanju i medijima, koji predviđa da se postupak privatizacije medija završi do 1. jula naredne godine.

Predviđen je prelazak sa direktnog budžetskog finansiranja pojedinih medija na sistem projektnog, konkursnog sufinansiranja, za sve medije. Projektno sufinansiranje otvoreno je i za nezavisne produkcije, udruženja građana kao i druge subjekte koji nisu osnivači medija.

U budžetima Republike, Pokrajine i lokalne samouprave obezbeđuje se deo sredstava za oblast javnog informisanja i ta sredstva se raspoređuju raspisivanjem javnih konkursa.

One thought on “TV pretplate nema, vraća se 2016 kao “taksa”

  1. Bane

    ,,načela istinitog, nepristrasnog, potpunog i blagovremenog informisanja, zabrana cenzure, poštovanje ljudskih prava,, itd. – pa zar nije i za vreme Miloševića naplaćivana pretplata a svi znamo koliko je RTS bila nepristrasna

Leave a Reply