Categories
Kablovska i sat. TV

Uredba za dodelu besplatnih STB uređaja u procesu digitalizacije

Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, donela Uredbu o utvrđivanju mera podrške i bližih uslova u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri nabavci opreme za prijem signala digitalne televizije.

Uredbom je određeno da pravo na dodelu besplatnih STB uređaja imaju: korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica po Zakonu o socijalnoj zaštiti i Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i penzioneri koji žive sami i čija penzija nije veća od najnižeg iznosa penzije utvrđenog u osiguranju zaposlenih.

set top box

Prijave će se podnositi u centrima za socijalni rad i filijalama Fonda PIO.