Kablovska i sat. TV

Uskoro novi pravilnik o naknadama emitera

Vlada Srbije trebalo bi uskoro da usvoji novi pravilnik o naknadama Republičkoj radiodifuznoj agenciji (RRA) za emitovanje programa, kojim bi se izdaci emitera po tom osnovu smanjili u proseku za dvadesetak odsto.

“Ukoliko Vlada Srbije prihvati naš predlog, a verujemo da hoće, praktično svim emiterima će biti smanjene naknade, a najviše lokalnim i regionalnim stanicama u sredinama sa malim brojem stanovnika”, izjavio je agenciji Beta zamenik predsednika Odbora RRA Goran Karadžić. Privatni emiteri su zahtevali da se u okviru mera za ublažavanje efekata ekonomske krize smanje naknade za emitovanje, kao i da se osim kriterijuma “broj stanovnika” koristi i drugi zakonom utvrđen kriterijum koji se odnosi na vrstu programa.

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) tražila je da naknada bude na nivou koji će “garantovati finansijsku nezavisnost RRA”, a ukoliko novac prikupljen na taj način ne bude dovoljan da se razlika nadoknadi iz budžeta. Prema dostupnim podacima oko polovine prikupljenih sredstava RRA vrća u budžet, što u ANEM-u tumače kao dvostruko oporezivanje. U skladu sa zahtevima, RRA je Ministarstvu kulture predložila da u koordinaciji sa drugim ministarstvima Vladi predloži novi način obračuna “po glavi stanovnika”, a ne kao do sada po kategorijama u rasponu od po sto hiljada stanovnika (do sto hiljada, između sto hiljada i dvesta hiljada…). Kako je Beti rečeno u Ministarstvu, RRA treba da koriguje predloženi tekst i obezbedi svim emiterima smanjenje naknade i da usaglasi svoj poslovni plan. Ukoliko to bude učineno u dogovorenim rokovima, Vlada bi za petnaestak dana mogla da usvoji novi pravilnik.

“Pošto po novoj formuli ne bi svim emiterima bila smanjena naknada, predložićemo da se pre njene primene linearno svima naknada smanji za pet odsto za pet odsto”, kazao je Karadžić. Na na taj način će i nacionalni emiteri imati manje izdatke nego do sada. “Treba reći i da je promenom kursa dinara njima naknada praktično smanjena sa 730 hiljada evra, koliko je bila u vreme izdavanja dozvole, na 600.000 evra koliko sada iznosi”, dodao je Karadžić.

Uporedna analiza obračuna naknade po novoj i staroj formuli pokazuje da bi u nekim regionima naknada praktično bila prepolovljena, ali u drugima bi pojeftinjenje bilo beznačajno. Primera radi, za emitovanje televizijskog programa u Radodifuznoj oblasti 1 u regonu R1 pojedinačna naknada bi bila 855.797 dinara umesto dosadasnjih 1.579.079. dinara. Pod oznakom R1 su opštine Pirot, Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka u kojima živi ukupno 105.654 stanovnika. Međutim, u Radiodifuznoj oblasti 2 u R5, koja obuhvata opštine Novi Pazar, Sjenica, Tutin i Raška sa ukupno 171.001 stanovnika, pojedinačna naknada bi umesto dosadašnjih 1.579.079 bila 1.385.108 dinara. Uporedna analiza naknade računate po staroj i novoj formuli za sve emitere dostupna je na sajtu RRA na aresi www.rrr.org.yu.

Leave a Reply