Kablovska i sat. TV

Uskoro početak promotivne kampanje za informisanje javnosti o prelasku na digitalno emitovanje

Tatjana Matić, državna sekretarka Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija predsedavala je prvim sastankom Radne grupe za realizaciju završnih aktivnosti projekta „Prelazak sa analognog na digitalno emitovanje zemaljskog TV signala“, na kome su prisustvovali predstavnici Republičke radiodifuzne agencije, RATEL, Radio-televizije Srbije, Radio-televizije Vojvodine, i JP „Emisiona tehnika i veze“.

digitalno emitovanje

Radna grupa je razmatrala je tehničku opremljenost JP „Emisiona tehnika i veze“ za digitalno emitovanje, dinamiku prelaska sa analognog na digitalno emitovanje po regionima, načine pomoći za ugrožene kategorije stanovništva i organizaciju promotivne kampanje.

Tatjana Matić je istakla da je neophodno da građani budu na vreme upoznati sa onim što ih očekuje prilikom prelaska na digitalno emitovanje i da u tom procesu značajnu ulogu pored nadženih ministarstava i regulatornih agencija imaju i javni medijski servisi. Informisanje javnosti o svim aspektima digitalizacije biće intenzivirano kroz promotivnu kampanju koja će uslediti nakon što preko devedeset posto građana početkom septembra bude u mogućnosti da primi digitalni signal.

Radna grupa je kao prioritet odredila izradu šeme pomoći za socijalno ugrožena domaćinstva kojima će država obezbediti uređaje za prijem signala digitalne televizije, kao i izradu dinamičkog plana informisanja javnosti o prelasku na digitalno emitovanje. Pomenuti dokumenti biće usvojeni na sledećem sastanku Radne grupe koji će biti održan krajem avgusta.

One thought on “Uskoro početak promotivne kampanje za informisanje javnosti o prelasku na digitalno emitovanje

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Sta je digitalizacija i koliko je podrucje pokrivanja?

    U ovom tekstu pise izmedju ostalog: “Informisanje javnosti o svim aspektima digitalizacije biće intenzivirano kroz promotivnu kampanju koja će uslediti nakon što preko devedeset posto građana početkom septembra bude u mogućnosti da primi digitalni signal.”

    Pre svega, neophodno je informisati javnost kako sa uzim tako i sa sirim znacenjem pojma “digitalizacija”, uz definisanje tog izraza u zakonskom ili nekom drugom zvanicnom pravnom aktu, a zatim uneti tu rec u Pravopisni recnik srpskog jezika (http://www.srpskijezik.com/).

    Dalje, neophodno je ostvariti propisan procenat pokrivanja stanovnistva i lokacija (JP ETV) i sluzbeno proveriti ostvarenu vrednost (RATEL), jer u Predlogu zakona o javnim medijskim servisima u clanu 15. stav 3. glasi: “Javni medijski srevis ima pravo da mu operator elektronske komunikacione mreže za terestričko emitovanje obezbedi kvalitetan prijem … digitalnog signala za najmanje 95% stanovništva na području na kome se pruža usluga javnog medijskog servisa …”.

Leave a Reply