Categories
Kablovska i sat. TV Provajderi

Usvojen Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo usvojilo je 18. februara 2011. godine Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u terestričkoj digitalnoj radiodifuziji, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 12/11 od 25. februara 2011. godine.

Ovaj pravilnik predstavlja značajan korak u celokupnom procesu digitalizacije televizijskog programa u Republici Srbiji, i ima za cilj da utvrdi tehničke standarde i obezbedi neophodne uslove kako bi se uspešno prešlo na digitalno emitovanje, u skladu sa Strategijom za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji, preporukama Evropske unije, praksom susednih zemalja, kao i Zakonom o potvrđivanju završnih akata Regionalne konferencije o radio-komunikacijama za planiranje digitalne terestričke radiodifuzne službe u delovima Regiona 1 i 3, u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz (RRC-06).