Kablovska i sat. TV

Započeta realizacija projekta digitalizacije televizije u Srbiji u saradnji sa Evropskom komisijom

Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić i šef delegacije Evropske Unije u Srbiji Vensan Dežer održali su na Avalskom tornju konferenciju za novinare povodom početka izgradnje mreže za digitalno emitovanje televizijskih signala u Republici Srbiji.

Kao potpisnik sporazuma GE06, Republika Srbija se obavezala da najkasnije do 17. juna 2015. godine pređe na digitalno emitovanje televizijskog signala, kao i sve evropske zemlje. U skladu sa usvojenom strategijom prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa u našoj zemlji određeno je da 4. april 2012. godine bude datum isključenja analognog signala i prelaska na digitalno emitovanje televizijskog programa u Republici Srbiji.

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo apliciralo je i dobilo bespovratna sredstva od Evropske unije u iznosu od 10,5 miliona evra za pomoć u procesu digitalizacije televizijskog programa u našoj zemlji. Pored sredstava za nabavku i izgradnju mreže za emitovanje televizijskih programa, Evropska komisija je Srbiji obezbedila i tim stručnjaka iz Britanskog javnog servisa BBC koji treba da pomognu Srbiji da na što efikasniji i lakši način pređe na digitalno emitovanje televizijskog programa.

Tekst Strategije prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa možete preuzeti sa sledećeg linka.

2 thoughts on “Započeta realizacija projekta digitalizacije televizije u Srbiji u saradnji sa Evropskom komisijom

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Ponavljam komentar od juce:

  U Akcionom planu – procesu digitalizacije radiodifuzije, koji je odstampan uz Strategiju za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji i cini njen sastavni deo (http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/112830/strategija_sa_analognog_na_digitalno_emitovanje_tv_programa0116_cyr.zip), bile su planirane pod nize navedenim tackama sledece aktivnosti, izvrsioci, rokovi, nadzor i rezultati:

  2. Definisanje prava i obaveza komercijalnih emitera u procesu prelaska na digitalno emitovanje uz postovanje prava koja imaju u skladu sa dozvolama koje vaze duze od roka predvidjenog za iskljucivanje analognog signala; MTID (Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono drustvo); II kvartal 2010; MTID; pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog signala i pristupu multipleksu u zemalskoj digitalnoj radiodifuziji (predlog: http://www.mtid.gov.rs/wp-content/uploads/Dokumenti/Javne_konsultacije/JK9_Predlog_pravilnika_digitalizacija/Predlog_pravilnika_digitalizacija.pdf);

  3. Prilagodjavanje vazecih dozvola za emitovanje programa uslovima digitalnog zemaljskog emitovanja signala, na nacin koji ne dira u programski aspekt, ne menja servisnu zonu i ne skracuje rok vazenja dozvola u skladu sa pravilnikom o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog signala i pristupu multipleksu u zemalskoj digitalnoj radiodifuziji; RATEL, RRA; IV kvartal 2010; MTID; resenje o izmenama i dopunama postojecih dozvola;

  6. Izrada idejnog projekta distribucione mreze – izbor kanala po zonama raspodele; RATEL; I kvartal 2010; MTID, RATEL; idejni projekat: http://www.ratel.rs/upload/documents/Novosti/Prezentacija_RATEL_15.12.pdf;

  7. Projekat distribucione mreze (primarne i sekundarne) – projektovanje MFN/SFN mreza; RATEL, Mrezni operator (tj. JP “Emisiona tehnika i veze”, prim. D. P.); III kvartal 2010; MTID, RATEL; projekat mreze (valjda u pripremi, prim. D. P.).

  Kao i za svako (pre)ambiciozno i neodgovorno planiranje, tako i za gore navedeni sadrzaj ovog akcionog plana vaze reci napisane na grobu poznatog srpskog pesnika Branka Radicevica: “Mlogo hteo, mlogo zapoceo cas umrli njega je pomeo.” Ipak, ostaje otvoreno najvaznije pitanje: da li ce JP “Emisiona tehnika i veze” moci sama da ostvari prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa u RS do planiranog roka (4. april 2012), iako se u 2011. godini izdaju garancije Republike Srbuje Evropskoj banci za obnovu i razvoj za potrebe obnove i razvoja JP ETV, u znacajnom iznosu od 100.000.000 evra, u skladu sa clanom 3. redni broj II. pod 6. Zakona o budzetu republike Srbije za 2011. godinu? (http://nadzor.org.rs/Zakoni%20lat/Zakon%20o%20budzetu%20Republike%20Srbije%202011%20%20lat.pdf).

  P. S. – U ovom tekstu se pominju sredstva u visini od 10,5 miliona evra, a u budzetu od 100 miliona evra?! Sta je sa preostalih 90-tak miliona evra?

 2. Aca

  Kako šta? Pa trebaju im pare za život funkcionera.

  Nego, mene zanima da li će taj sjajni i bajni digitalni program moći da se gleda na našim starim analognim televizorima?

Leave a Reply