IT

Kai Flore napušta Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu danas objavljuje da Kai Flore od danas prestajeda obavlja funkciju predsednika i izvršnog direktora kompanije Fujitsu Technology Solutions. Do imenovanja njegovog naslednika, ulogu izvršnog predsedavajućeg preuzima Ričard Kristo (Richard Christou), trenutno predsedavajući (chairman) ukompaniji Fujitsu Technology Solutions, koga će direktno izveštavati savet rukovodilaca kompanije. Kompanija je trenutno u procesu traženja novog predsednika i izvršnog direktora.

Ričard Kristo je korporativni, viši i izvršni potpredsednik kompanije Fujitsu Limited, odgovoran za poslovanje kompanije u svim zemljama van Japana. On je u junu 2010. takođe preuzeo ulogu izvršnog predsedavajućeg u kompaniji Fujitsu Technology Solutions.

Kristo upravlja poslovanjem korporacije van Japana od juna 2008, kao predsednik „Globalne biznis grupe“. Uspešno je objedinio Fujitsuov globalni portfolio proizvoda i usluga, i takođe prestrojio kompanije koje posluju u okviru grupe u regionalne jedinice sa ciljem povećanja njihove sposobnosti adekvatnog reagovanja na potrebe klijenata i efikasnosti.

U periodu od 2000. do 2007. godine, Kristo je bio izvršni predsedavajući evropske podružnice kompanije Fujitsu Services, koju je doveo do pozicije drugog po snazi dobavljača usluga u vladi Velike Britanije, i najveće pojedinačne kompanije u grupi, van Japana.

Kristo ima diplomu i zvanje mastera pravnih nauka Kembridž univerziteta. Živi i radi u Tokiju, ljubitelj je opere, pozorišta i književnosti.  

Leave a Reply